Nyheter

Samisk torvkåta i Pårek. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

De satsar på kulturmiljöer i Sápmi

Samiska byggnader, platser och kulturmiljöer ska bevaras. Detta genom en satsning från länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland som under åren 2018-2020 kommer ge ut bidrag för att bevara de samiskt präglade kulturmiljöerna.

Läs mer.

Sörmlands museum bygger nytt museihus

Sörmlands museum bygger nytt museihus

Länsmuseet Sörmlands museum håller på att bygga ett nytt hus i Nyköping. Det ska bli 13 000 kvadratmeter stort inomhus och 1 000 kvadratmeter utomhus, och kommer att rymma flera stora utställningssalar, restaurang, eventsal, arbetslokaler, utomhustorg och i mitten av huset ett stort inglasat magasin i två plan.

Läs mer.

Foto: Blekinge Museum

Rester från Karlskronas första kritpipefabrik funna

Vid den arkeologiska utgrävningen vid Handelshamnen i Karlskrona har arkeologerna hittat mängder av rester från Karlskronas första och enda kritpipefabrik.

Läs mer.

Åtta miljoner till kulturarvsprojekt

Åtta miljoner till kulturarvsprojekt

Av totalt nästan 400 ansökningar har Riksantikvarieämbetet valt 74 stycken som får bidrag för kulturarvsprojekt. Bland de beviljade projekten finns en bred spännvidd som rymmer alltifrån tillgänglighetsanpassningar av hembygdsgårdar till dokumentation och vidareutveckling av immateriellt kulturarv.

Läs mer.

Röhsska museets öppning flyttas fram

Röhsska museets öppning flyttas fram

Öppningen av Röhsska museet i Göteborg flyttas fram några månader. Det är arbetet med att bygga om och tillgänglighetsanpassa museets entré och foajé som drar ut på tiden. Nu ser museet att det inte längre är möjligt att öppna 2 juni som tidigare planerats.

Läs mer.

Foto: Historiska museet vid Lunds universitet

Forntida förstörelse av ryttar-utrustningar förklaras

För första gången kan Historiska museet i Lund nu visa de så kallade Sösdalafynden – rituellt förstörda ryttarutrustningar från 400-talet – i samlad och uttolkad form.

Läs mer.

---

Böcker

De isländska källorna till vår äldre kulturhistoria

De isländska källorna till vår äldre kulturhistoria

År 1658 kom den förste islänningen sedan medeltiden till Sverige, och med sig hade han ett antal sagahandskrifter. Forntiden hade anlänt – och sedan dess har vår äldre historieskrivning till stor del vilat på ett isländskt fundament. Detta hade lagts långt tidigare, av författare och poeter verksamma från 1100- till 1300-talet. De var själva fascinerade av att de en gång varit vikingar, och de gjorde sitt bästa för att låta sitt förflutna framträda i all dess bloddrypande och hedniska mustighet.

Läs mer.

Vår barndoms Stjärnorp

Vår barndoms Stjärnorp

Oscar W. Douglas (1896-1991) bok om barndomens Stjärnorps slott i Östergötland har kompletterats med texter av äldre systern Louise Adelswärd, dotter Anna Christofferson, brorsbarnet Marietta Douglas och skrivit om slottskyrkan, och Stjärnorps nuvarande ägare Eric Douglas.

Läs mer.

Skånelands medeltid

Skånelands medeltid

Skånelands medeltid är resultatet av Tor Flensmarcks undersökning av jordagods, jordägare och släkter i Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm med gränsområden under medeltiden och fram till mitten av 1500-talet. Vem ägde gårdarna? När nämns byn första gången? Vilka frälsesläkter fanns i bygden? - det är några av många frågor boken kan ge svar på.

Läs mer.

Riksäpplet

Riksäpplet

I juni 1676, fem dagar efter att Kronan och Svärdet förlist under slaget vid Öland, kom även Riksäpplet på drift och sjönk vid Dalarö skans. Händelsen har fått en undanskymd roll i historieböckerna vilket även spillt över på hur vraket hanterats. Trots att det ligger lättillgängligt i Stockholms skärgård har vraket aldrig blivit föremål för mer ingående arkeologiska studier. I stället har det kunnat utsättas för kommersiell bärgningsverksamhet.

Läs mer.

Marie Göranzon berättar om sitt liv

Marie Göranzon berättar om sitt liv

I år är det 50 år sedan Marie Göranzon gick ut Dramatens elevskola. Under åren har hon frikostigt delat med sig av sina åsikter men säger att hon borde ha hållit käften oftare. I Vrålstark & skiträdd berättar hon öppenhjärtigt om barnen, drömmen, kärleken, rollerna, kampen och makten.

Läs mer.

---

Forskning

Psykiatrins genombrott i det tidiga 1900-talets Sverige

Psykiatrins genombrott i det tidiga 1900-talets Sverige

I en ny idéhistorisk avhandling undersöks den period i den svenska psykiatrins historia som tog sin början vid sekelskiftet 1900. Vid denna tid framträdde en psykiatri som, med stora anspråk på vetenskaplighet och humanitet, ville behandla hela människan, det vill säga både kropp och själ. Borta var det sena 1800-talets ”hjärnmytologi”, nu var det mänskliga själslivet i fokus.

Läs mer.

---

Debatt

Ompröva beslutet om kyrkounderhållsbidrag

Ompröva beslutet om kyrko-underhållsbidrag

bidrag

Kyrkostyrelsens beslut att införa det nya kyrkounderhållsbidraget är en tydlig försämring av dagens kyrkobyggnadsbidrag. Beslutet behöver omprövas, anser tre länsmuseichefer i Skåne och Blekinge i en debattartikel i Kyrkans Tidning.

Läs mer.

---

Länkar

---