Delar av en tidigare okänd runsten har påträffats inne i Solna kyrka. De två fragmenten är inmurade i en liten nisch framme i kyrkans kor, strax intill altartavlan, och har tidigare varit övermålade. [Arkeologikonsult]http://www.arkeologikonsult.se/aktuellauppdrag/solna-kyrka/338-nyfynd-av-runsten-i-solna-kyrla.html