Författare: Peter Kristensson

Hästarna i staden

Utan slitet från tusentals hästar hade människan aldrig kunnat bygga och utveckla sina städer. I Stockholm fanns det cirka 7 000 åkarhästar runt år 1900. En stad som New York hade vid samma tid uppemot 200 000 hästar. I och med bilarnas intåg minskade hästarnas betydelse, men åkarhästar kunde ännu under 1960-talet ses på gatorna i svenska städer.

Read More

Stormen Gudrun fällde S-regeringen

Att Socialdemokraterna förlorade riksdagsvalet 2006 berodde till stor del på S-regeringens krishantering av stormen Gudrun 2005. Till viss del bidrog även regeringens hanterande av tsunamikatastrofen 2004. Det visar en ny avhandling från Uppsala universitet.

Read More

Kinship Center tar över Svenska Migrationscentret

Nu är det klart vilka som tar över efter konkursdrabbade Svenska Migrationscentret i Karlstad. Det blir den nybildade föreningen Kinship Center, som tänker låta det mesta vara sig likt. Styrelseordförande är Eva Eriksson, tidigare landshövding i Värmland, och sekreterare Erik Gustavson, som var för Migrationscentret till 2012.

Read More

Musik vid brunnar, bad och beväringsmöten

Vad för musik fick man höra på brunnsorter som Ronneby, Söderköping och Ramlösa och vid Västkustens badorter? Och varför skulle där alls vara musik? Den gamla brunnsmusiken var underhållning för kurorternas gäster men innebar också eftertraktade extraanställningar för den oskarianska epokens yrkesmusiker. Vilka var musikerna? Hur skaffade de sin repertoar för sommarsäsongen?

Read More

Ett århundrade med den gustavianska stilen

Varför har den gustavianska stilen blivit så framträdande i den svenska självbilden? En ny avhandling från Uppsala universitet visar på hur forskare parallellt med museer, kommersiella företag och monarkin, har bidragit till att den gustavianska stilen har bevarats och förmedlats ända sedan 1700-talet.

Read More

Annonser

Boken Norrköpings gatunamn
Däck online hos Tirendo
Hyra förråd Lidingö
Kontorsmaterial till lågpris -
bl a kuvert, pärmar, kopieringspapper

STS Alpresor Tidningar om historia & vetenskap

Nyhetsbrev

Just nu prenumererar 3070 personer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Dagens datum

  • Den 30 maj 1934 antogs lagen om arbetslöshets-försäkring av riksdagen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!