Författare: Peter Kristensson

Sörmlands museum bygger nytt museihus

Länsmuseet Sörmlands museum håller på att bygga ett nytt hus i Nyköping. Det ska bli 13 000 kvadratmeter stort inomhus och 1 000 kvadratmeter utomhus, och kommer att rymma flera stora utställningssalar, restaurang, eventsal, arbetslokaler, utomhustorg och i mitten av huset ett stort inglasat magasin i två plan.

Läs mer

Marie Göranzon berättar om sitt liv

I år är det 50 år sedan Marie Göranzon gick ut Dramatens elevskola. Under åren har hon frikostigt delat med sig av sina åsikter men säger att hon borde ha hållit käften oftare. I Vrålstark & skiträdd berättar hon öppenhjärtigt om barnen, drömmen, kärleken, rollerna, kampen och makten.

Läs mer

Psykiatrins genombrott i det tidiga 1900-talets Sverige

I en ny idéhistorisk avhandling undersöks den period i den svenska psykiatrins historia som tog sin början vid sekelskiftet 1900. Vid denna tid framträdde en psykiatri som, med stora anspråk på vetenskaplighet och humanitet, ville behandla hela människan, det vill säga både kropp och själ. Borta var det sena 1800-talets ”hjärnmytologi”, nu var det mänskliga själslivet i fokus.

Läs mer

Åtta miljoner till kulturarvsprojekt

Av totalt nästan 400 ansökningar har Riksantikvarieämbetet valt 74 stycken som får bidrag för kulturarvsprojekt. Bland de beviljade projekten finns en bred spännvidd som rymmer alltifrån tillgänglighetsanpassningar av hembygdsgårdar till dokumentation och vidareutveckling av immateriellt kulturarv.

Läs mer

Röhsska museets öppning flyttas fram

Öppningen av Röhsska museet i Göteborg flyttas fram några månader. Det är arbetet med att bygga om och tillgänglighetsanpassa museets entré och foajé som drar ut på tiden. Nu ser museet att det inte längre är möjligt att öppna 2 juni som tidigare planerats.

Läs mer

Hans Järta

Hans Järta (1774–1847) var en mångsidig man – revoltör, satiriker och publicist, finansminister och ämbetsman, självständig intellektuell och stridbar polemiker. Vid statskuppen 1809 intog han en ledande roll och blev sedan huvudförfattare till den nya regeringsform som skrevs i en rasande fart.

Läs mer

Nordens historia under 1200 år

Nordens historia från vikingatid till den senaste EU-utvidgningen är en historia om både integration och splittring. I olika omgångar har Norden knutits närmare andra europeiska regioner, från kristnandet över 1600-talets storpolitik till dagens marknadsintegration. Samtidigt har Norden hela tiden haft gemensamma särdrag, till exempel den fredliga, kompromissökande politiska kultur som varit framträdande de senaste århundradena.

Läs mer

Annonser

Boken Norrköpings gatunamn
Kontorsmaterial till lågpris -
bl a kuvert, pärmar, kopieringspapper

STS Alpresor Tidningar om historia & vetenskap

Nyhetsbrev

Just nu prenumererar 3336 personer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Dagens datum

  • Den 19 november 1915 avrättades den svenskfödde poeten och fackföreningsmannen Joel Hägglund, alias Joe Hill, för mord i Salt Lake City.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!