Böcker

Marie Göranzon berättar om sitt liv

I år är det 50 år sedan Marie Göranzon gick ut Dramatens elevskola. Under åren har hon frikostigt delat med sig av sina åsikter men säger att hon borde ha hållit käften oftare. I Vrålstark & skiträdd berättar hon öppenhjärtigt om barnen, drömmen, kärleken, rollerna, kampen och makten.

Svenska folket berättar om sitt 1900-tal

I Jag minns berättar svenskar i åldern 16 till 104 år i korta fragment om ögonblicken som format deras liv och situationerna som etsat sig fast i deras minnen. Tillsammans bildar minnena en brokig och rik bild av Sverige under de senaste hundra åren.

Hans Järta

Hans Järta (1774–1847) var en mångsidig man – revoltör, satiriker och publicist, finansminister och ämbetsman, självständig intellektuell och stridbar polemiker. Vid statskuppen 1809 intog han en ledande roll och blev sedan huvudförfattare till den nya regeringsform som skrevs i en rasande fart.

Nordens historia under 1200 år

Nordens historia från vikingatid till den senaste EU-utvidgningen är en historia om både integration och splittring. I olika omgångar har Norden knutits närmare andra europeiska regioner, från kristnandet över 1600-talets storpolitik till dagens marknadsintegration. Samtidigt har Norden hela tiden haft gemensamma särdrag, till exempel den fredliga, kompromissökande politiska kultur som varit framträdande de senaste århundradena.

Herrgårdsfruns recept

Utifrån herrgårdsfrun Lina Wigerts bevarade recept- och dagbok skildrar hennes sonsons son hur livet gestaltade sig på en 1800-talsherrgård i en berättelse om ett kvinnoöde där finare kokkonst stod i centrum.

Svenska fredssoldater i Hitlers skugga 1934–1935

År 1935 fruktade Europa ett nytt storkrig mellan Frankrike och Tyskland – denna gång över Saarområdet. För att förhindra en explosion sändes fredsbevarande styrkor dit, däribland soldater från Sverige. Detta var vårt lands första stora fredsbevarande insats.

Villastan vid Humlegården

I boken om Villastan vid Humlegården framträder husen, stadsbyggande och människoöden i en ovanlig syntes, där många välkända och excentriska män och kvinnor visar hur de önskat inrätta sina liv, rikt illustrerat med samtida fotografier, till stor del ur privata samlingar.

Källor till invandringens historia 1840–2000

Invandrare har i alla tider kommit till Sverige. I våra arkiv finns många och tydliga spår av migrationen, men det kan vara svårt att hitta rätt i källmaterialet. Denna arkivguide har skrivits för att vägleda både den som studerar invandringsfrågor i allmänhet och den som är intresserad av enskilda människoöden.

Ett officersboställe i krig och fred

Vad kan ett militärboställes historia säga om den svenska stormaktstiden? Gården Bodarna i Uppland står i centrum för denna skildring av reduktionens offer, brott och straff, fälttåg och umbäranden för indelta officerare och deras arma hustrur hemma på bostället. Det här är också en berättelse om att se om sitt hus. När historien utspelar sig rådde mestadels fred i riket, men det stora nordiska kriget kastar en mörk skugga över perioden.

Kända och okända svenskamerikaner

I boken Svenskamerikaner – kända och okända möter vi 31 emigranter och emigrantättlingar som på något vis gjort avtryck i historien. Det handlar om skådespelare som Tippi Hedren och Larry Hagman, idrottare som Greta Johansson och Bob Nystrom och om uppfinnare, politiker och militärer. En del är mycket namnkunniga, andra mindre kända för en svensk publik.

Så renoveras torp & gårdar

Så renoveras torp & gårdar är en handboken för alla som sysslar med gamla hus och som vill renovera med varsam hand och med gamla, traditionella metoder. Boken har funnits ända sedan 1970-talet och har successivt byggts ut till att bli en riktig bibel för alla som är intresserade av byggnadsvård.

Tillfälliga stockholmare under 600 år

Från senmedeltid till i dag har Stockholm lockat till sig människor utifrån. I Tillfälliga stockholmare, en antologi med bidrag av 15 forskare, studeras staden som mötesplats för tillfälliga besökare och invånare.

Tusen år i Vreta klosters kyrkby

Vreta klosters kyrkby, Östergötlands i särklass bäst bevarade sockencentrum, får här sin första heltäckande beskrivning någonsin. I en exposé över byggnader, verksamheter och människor tecknas byns tusenåriga historia, i vilken Sveriges första kloster och klosterkyrka ingår.

Gustaf VI Adolf – regenten som räddade monarkin

Gustaf VI Adolf bidrog personligen till att rädda monarkin i Sverige när han 1918–1919, tillsammans med bland andra Hjalmar Branting, som kronprins pressade Gustaf V och högern att gå med på en demokratisk rösträttsreform. Hans personlig popularitet gjorde senare att republikfrågan avfärdades från vår nuvarande författning.

Den historiografiska revolutionen 1960–1990

I den här boken analyseras den radikala förändringen av historiska framställningar mellan 1960 och 1990. Den förändringen innebar en revolution som framför allt gällde skrifter med mål att presentera ny kunskap om någon del av det förflutna.

Svenskt spannmål

Den historiska betydelsen av spannmål kan knappast överskattas. När jordbruket uppstod för mer än 10 000 år sedan var det genom odling av de olika sädesslagen. Boken Spannmål sätter svenska historiska sädesslag i fokus och beskriver hur odlingsmaterialet av vete, råg, korn och havre har utvecklats parallellt med odlingens teknik och ekonomi.

Brotten som skakade Sverige

I Brotten som skakade Sverige beskrivs femton uppmärksammade svenska brott från 1950 till 2010. Det handlar om förskingringar, mord, rån, stölder, utpressningar och bedrägerier. Brott som alla har varit mycket omskrivna och omtalade. Detaljerna kring dem är ofta fruktansvärda men miljöer och företeelser kring brotten är vardagliga, vilket gör dem extra obehagliga.

Sveriges mäktigaste familjer

I Sveriges mäktigaste familjer möter vi miljardärerna som spelar i en egen division i svenskt näringsliv. Många av dem har utvecklat globala företag och skapat förmögenheter som ger makt och inflytande i det svenska samhället. I femton berättelser om företagen, människorna och pengarna får vi se hur det gick till när landets största förmögenheter växte fram.

Kronans band- och hjultraktorer 1920-1980

Traktorer ersatte hästar inom försvaret men det gick ack så långsamt. Främsta orsaken var brist på ekonomiska medel. Soldaterna fick nöja sig med riskfylld cykeltolkning innan uppsittning på traktorsläp infördes. Under åren 1920-1980 provades och anskaffades mängder av olika traktorer på hjul eller band.

Bokförläggaren Gerard Bonnier och konsten

Den legendariske bokförläggaren Gerard Bonnier (1917–1987) var också en nyckelperson i svenskt konstliv under flera decennier. Han starka engagemang tog sig många uttryck, men framför allt i ett passionerat samlande, och från mitten av 1940-talet till slutet av 80-talet skapade Gerard Bonnier en enastående samling av svensk och internationell nutidskonst.

Annonser

Boken Norrköpings gatunamn
Kontorsmaterial till lågpris -
bl a kuvert, pärmar, kopieringspapper

STS Alpresor Tidningar om historia & vetenskap

Nyhetsbrev

Just nu prenumererar 3392 personer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Dagens datum

  • Den 17 december 1918 beslutade riksdagen om allmän och lika rösträtt i kommunala val.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!