Böcker

Wilhelm Kåge – Sveriges keramiske kung

Wilhelm Kåge var Sveriges mest kända keramiske konstnär och formgivare under 1900-talets första hälft. Han var Gustavsbergs stora stjärna och gav fabriken en egen profil genom ett otal serviser, både för kungahus och svenska kök. Storsäljare som ”Pyro” och ”Grå ränder” blev de svenska hemmens käraste vardagsvaror.

Svenska Släktkalendern 2016

Den fyrtioåttonde utgåvan av Svenska Släktkalendern innehåller 48 släktartiklar. Variationen av olika släkter är stor, men tema är scenkonstnärer med bland annat Ingmar Bergmans, Ingrid Bergmans, Jussi Björlings, Julia Cæsars och Anders de Wahls släkter, teaterfamiljen Ekman samt Josef Fares, Emilie Högqvists, Christina Nilssons, Stellan Skarsgårds och Sylvia Vrethammars släkter.

Värmland och kriget 1563-1570

År 1563 inleddes det krig som i historieskrivningen har kommit att benämnas nordiska sjuårskriget. På den ena sidan stod Sverige, på den andra Danmark och dess allierade hansestaden Lübeck och Polen. Boken skildrar sjuårskriget till lands med tyngdpunkt på de händelser som i särskilt hög grad berörde värmlänningarna och de ryttare och knektar som rekryterades ur deras led.

Kyrklig krigspropaganda i Sverige och Frankrike 1610-1710

1600-talets Europa präglades av krig. Hundratusentals soldater stupade på slagfälten och för vanligt folk höjdes skatterna gång efter gång. För att legitimera krigsinsatserna använde sig kungamakten i Frankrike och Sverige av kyrkan. Där hölls böner för krigsföretagen och när ett slag vunnits eller en stad erövrats firades tacksägelsedag.

Nils Mattsson Kiöpings resa i Asien och Afrika 1647-1656

Åren 1647-1656 befann sig Nils Mattsson Kiöping på resa i Asien och Afrika. Vid hemkomsten blev han den förste att på svenska skildra den exotiska, stundtals magiska värld han mött bortom det klassiska Europas gränser. Reseskildringen framstår i dag som en unik berättelse från en tid då världen ännu var förtrollad och ändå hade börjat att formas av den moderna tidens anda.

Sverige och svenskarna i den ostindiska handeln

Boklen kompletterar kunskapen om kompaniet med nya rön, från tidigare kända och nyfunna källor. Såväl från dokument i offentliga och privata arkiv som från den marinarkeologiska utgrävningen vid Hunnebådan i Göteborgs inlopp där ostindiefararen Götheborg förliste 1745.

Svensk soldat i fem krig

Roland Strandberg har rymt från franska främlingslegionen, vaktat krigsförbrytare i Haag, skyddat Storbritanniens dåvarande premiärminister Gordon Brown i Afghanistan, varit verksam som FN-soldat i Libanon och Bosnien, arbetat under Natobefäl i Kosovo och Afghanistan, och senare som livvakt i Irak.

Skansen 125 år

Genom sinnliga upplevelser väcks människans lust att lära. Endast på det viset erövrar hon kunskap och insikter. Så menade pedagogen Artur Hazelius och så skapade han friluftsmuseet Skansen 1891, som en myllrande historisk värld, full av intryck och överraskningar. Det 125 år gamla museet uppmärksammas i Fataburen 2016.

Rekrytering till teknik och naturvetenskap under svensk efterkrigstid

En återkommande problembild i svensk utbildningspolitik efter 1950-talet är det otillräckliga intresset bland ungdomar för naturvetenskapliga och tekniska yrken. Det moderna välfärdssamhällets ständigt ökande behov av ingenjörer och naturvetare har sällan ansetts ha en betryggande motsvarighet i tillströmningen till utbildningarna. Boken belyser viljan att komma till rätta med problemet.

1900-talets frikyrklighet som kulturbygge

En av de stora folkrörelserna, frikyrkorörelsen, får nu sin 1900-tals historia beskriven. I fokus står svenska missionsförbundet och Pingströrelsen. Det traditionella engagemanget för mission övergår nu i ett allmänt intresse för tredje världen samtidigt som den moderna kulturen utmanar alltmer.

Stockholms stadsmiljö i ett internationellt perspektiv

Svensk byggnadshistoria är inte bara svensk. Sedan Stockholm bildades i den äldsta stadskärnan Gamla stan har man tagit emot människor och intryck från världens olika hörn. Invandrat och utvandrat behandlar det internationella utbytet under olika epoker.

Ideologi och samhällsförändring kring sekelskiftet 1900

Politiker och teoretiker har länge diskuterat vilken roll statsmakten ska ha. Vad är allmänt och offentligt, vad är enskilt och privat? I antologin Den nya staten undersöker författarna hur synen på staten och dess mandat förändrades i industrialismens genombrottstid.

Svenskarna och deras fäder – de senaste 11 000 åren

Karin Bojs och Peter Sjölund följer DNA från svenska mäns Y-kromosomer och när resultat från professionella forskare och släktforskande privatpersoner läggs ihop framträder en ny bild av Sveriges historia. En mycket finkalibrerad bild, där de flesta svenska män kan hitta sina egna linjer i det stora gemensamma släktträdet.

Arkeologi i Dalarna

Dalarnas hembygdsbok 2016 presenterar de senaste decenniernas arkeologiska rön om Dalaranas mer än 10 000 år långa historia, från den senaste istiden och fram till medeltiden.

Svärdfejare i Sverige

Svenska Vapenhistoriska Sällskapets årsbok 2016 behandlar yrkesgruppen svärdfejare, det vill säga de som försåg klingorna med fästen och baljor. De första svärdfejarna i Sverige omtalas på 1400-talet och när vapenfaktoriet i Arboga grundlades 1551 blev svärdfejarnas arbete en viktig del i proceduren och de organiserades inom skråväsendet.

Offentlig diplomati och akademiskt utbyte i Sverige 1938–2010

Offentlig diplomati är politik som handlar om att skapa sympatier för den egna nationen i utlandet genom att främja kultur och utbildning. Akademiskt utbyte är ett viktigt verktyg i den offentliga diplomatins verktygslåda. I boken analyseras olika svenska stipendieprogram för utländska akademiker i ett långtidsperspektiv.

De vilda Vasarna – en våldsam historia

Historien om familjen Vasa är berättelsen om starka personligheter, kloka kvinnor, kärlek, sorgliga öden men nästan hela tiden stor dramatik. Genom generationerna går en sträng av sinnessjukdom, som ibland exploderar i våld, ibland skapar konst, stundom leder till totalt själsligt mörker.

Kungl. Sällskapet Pro Patria 1766–2016

Kungliga Sällskapet Pro Patria är en välgörenhetsorganisation som sedan 1700-talet gett stöd till barn och ungdomar och deras familjer. Sällskapet har framförallt varit känt för att man inrättade Sveriges första barnbördshus.

Annonser

Boken Norrköpings gatunamn
Däck online hos Tirendo
Hyra förråd Lidingö
Kontorsmaterial till lågpris -
bl a kuvert, pärmar, kopieringspapper

STS Alpresor Tidningar om historia & vetenskap

Nyhetsbrev

Just nu prenumererar 3067 personer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Dagens datum

  • Den 25 maj 1930 avskaffades passtvånget för resor över Öresund för skandinaver.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!