Böcker

Utsikter – så långt ögat når

Med katalogen och utställningen Utsikter – så långt ögat når uppmärksammade Skogsmuseet i Lycksele utsikterna som en del av vårt kulturarv. Att använda uppleva och uppsöka utsikter – och att förmedla dem på olika sätt – har länge varit en självklarhet.

Adel, kärlek och äktenskap

Var det verkligen så att allianser och egendom styrde de adliga äktenskapsvalen under 1700-, 1800- och 1900-talen? Med hjälp av dagböcker, brev och memoarer låter historikern Brita Planck oss komma nära en rad av tidens adliga par – och berättar om starka förälskelser och förverkligade drömmar om kärlek.

Olle Svennings år med Erlander

”‘Vill du börja arbeta på statsrådsberedningen, hos Tage Erlander?’ Det var höst 1965 och jag hade just fyllt 23”. Journalisten Olle Svenning skildrar de dramatiska åren i maktens korridorer och berättar om politikern Erlander.

Rikshushållaren Gunnar Sträng

Ingen annan politiker i svensk historia har suttit i regeringen lika länge som Gunnar Sträng – 31 år, varav 21 år som finansminister. I dag ses han som en ikonisk ledare inom socialdemokratin. Men vem var Gunnar Sträng? Vad drev honom och hans politiska arbete? Biografin Rikshushållaren ger en inblick i Gunnar Strängs fackliga och politiska liv och gärning, i både med- och motgång.

Svenska missionärer i Fristaten Kongo

Fristaten Kongo har kommit att symbolisera ett av den europeiska imperialismens allra mörkaste kapitel. I spåren av koloniseringen startade Svenska Missionsförbundet sin verksamhet i landet under tidigt 1880-tal. I Ett motsägelsefullt möte utforskar historikern Pia Lundqvist missionärernas möte med befolkningsgruppen bakongo.

Medicin och vård i Göteborg under hundra år

De senaste hundra åren har medfört enorma förändringar i samhället, så också inom sjukvården. Den tekniska utvecklingen varit omvälvande med avancerad diagnostik och behandling. Antibiotika, hormoner, cellgifter och andra läkemedel har medfört ett dramatiskt förändrat sjukdomspanorama. Denna populärvetenskapliga bok beskriver förändringarna med fokus på Göteborg.

Militärhistoriska besöksmål i Sverige

Boken Hemliga utflykter innehåller nästan tusen militärhistoriska besöksmål i Sverige samt ett antal korta artiklar med bakgrundsmaterial. De besöksmål som inte har gatuadress, har GPS-position, de flesta har dessutom en utförlig vägbeskrivning.

Järnsmedjor och smedjeströmmar i Sunnerbo

Rapporten består av huvudavsnitt om blästbruket i Sunnerbo härad, bestående av tillbakablick, genomförande, resultatgenomgång, analys, tolkningar och sammanfattning, följt av sex bilagor med bland annat inventeringsfakta och fältkommentarer från jordebokens 72 järnsmedjor.

Völvor, krigare och vanligt folk

Av de omkring tio miljoner föremål som finns i Historiska Museets samlingar har arkeologen Kent Andersson valt ut trettio klenoder från järnåldern till boken Völvor, krigare och vanligt folk.

Funktionshinder genom tiderna

Gamla synsätt spökar än handlar om en osynlig del av vår historia, om hur människor med funktionsnedsättningar betraktats och behandlats genom tiderna. Den ställer frågor om allas lika värde, i en tid när gamla synsätt börjat spöka igen.

Familjen De Geers boksamling på Finspångs slott

Det lärda livet för en brukspatron under 1600- och 1700-talet kan spåras med hjälp av hans bibliotek. Den världsunika Finspongssamlingen skapades av Louis De Geer och byggdes vidare av hans son, sonson och sonsons son till att vid mitten av 1700-talet omfatta cirka 8 000 volymer.

Svenska fartyg i allierad charter 1940–1945

När Tyskland la ut minfält mellan Jylland och Sydnorge 1940 blev 40 procent av den svensk handelsflottan och de flesta fartygen kom att gå i frakttrafik åt av brittiska eller amerikanska myndigheter. Dödens roulette handlar om dessa fartygs öden.

Essäer om antinazisten Birger Forell

Som legationspastor i Berlin gjorde Birger Forell Europa medvetet om förföljelsen av kyrkorna i Nazityskland och räddade åtskilliga människor från en säker död. Efter att ha blivit kyrkoherde i Borås arbetade han med tyska krigsfångar i Storbritannien. Till hans stora efterkrigsinsatser hör grundandet av flyktingstaden Espelkamp. Han blev nominerad till Nobels fredspris.

Sveriges medeltida latinska inskrifter 1050-1250

Sveriges latinska inskrifter från tidig medeltid presenteras i denna bok för första gången samlade i en vetenskaplig edition. 62 inskrifter på gravmonument, dopfuntar och arkitektoniska objekt ger en ny bild av skriftlighet, kultur och religion från en tid då det latinska alfabetet anlände till Sverige.

Herzogin Cecilie och hennes krets

Vissa fartyg och vissa personer blir med tiden större än livet. I sjöfartshistorien seglar fyrmastade barken Herzogin Cecilie från Mariehamn fram med oförminskad glans, och omständigheterna kring hennes haveri 1936 väcker fortfarande heta känslor åttio år efter det utdragna sorgespelet.

Svenskarna i första världskriget

En berättelse om till stora delar bortglömda tragedier, äventyr, strävanden och öden från åren 1914–1918. Svenskar ligger begravda på de gigantiska krigskyrkogårdarna på västfronten efter att ha stupat i bland annat tyskt, fransk och amerikansk tjänst, och i svenska kyrkogårdar vilar utländska krigsinvalider som dog på väg hem.

Släkten Frumerie i Öregrund

Denna skrift handlar om de i släkten Frumerie som levde i Öregrund sedan 1672. För vallonerna låg Öregrunds värde framför allt i stadens rätt att skeppa järn från de uppländska bruken till Stockholm för vidare export. För första gången följs Öregrundsfrumeries efterlevande ättlingar i Sverige.

Digital humaniora

Frågor som rör digitalisering, digital teknik och medieanvändning påverkar i allra högsta grad såväl humanistiska frågeställningar som forsknings- och undervisningspraktiker inom det humanistiska området. Med utgångspunkt från begreppet ”digital humaniora” presenterar och diskuterar denna antologi hur humaniora närmar sig den digitala samtiden.

Annonser

Boken Norrköpings gatunamn
Kontorsmaterial till lågpris -
bl a kuvert, pärmar, kopieringspapper

STS Alpresor Tidningar om historia & vetenskap

Nyhetsbrev

Just nu prenumererar 3835 personer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Dagens datum

  • Den 20 juni 1810 dödades riksmarskalk Axel von Fersen d.y. under en begravningsprocession i Stockholm.