Debatt

Utred Hammarskjölds död igen!

Jag är övertygad! Dag Hammarskjöld dog inte i en flygolycka för mer än 50 år sedan. Han blev mördad. Ryktena har funnits från första stund, men oftast viftats undan som konspirationsteorier. I december var jag i Zambia...

Låt oss få ta del av vår historia

Det är under sommaren många av oss upptäcker Sverige . Vi återvänder till den plats där vi föddes eller växte upp. Eller så besöker vi helt nya orter. Oavsett om vi reser bort, eller stannar hemma, så vill...

Urholka inte den svenska kulturminneslagen!

Sverige har en av världens bästa kulturminneslagar. Nu hotas den av ett byråkratiskt krav på att stärka lagen om offentlig upphandling. Regeringens förslag innebär att samhällsintresset att bevara och tillvarata kulturarvet...

Varför finns arbetslivsmuseerna inte i statistiken?

Så har den nya museistatistiken kommit, Museer 2009, Kulturen i siffror 2010:6. Rapporten inleds med följande. ”Det totala antalet museer i Sverige uppgår till mer än 2 000 men en majoritet av dessa ingår inte i den officiella...

Utan kunskapsbyggande har vi ingen framtid

I Dagens Nyheter (22/8) går S. Dahl och T. Idergard raskt fram i en kritisk artikel om landstingens kultursatsningar. Ja, rubricerar man landstingets stöd till kulturen som stöd för rena och skära fritidsintressen då har man gjort det...

Konstmuseum förstör det medeltida Kalmar

Just nu pågår arkeologiska utgrävningar i Kalmar stadspark inför byggandet av det nya konstmuseet. Tyvärr verkar Kalmar kommun vara ointresserad av vad dessa utgrävningar kan ge. Varför? I Sverige fanns under medeltiden två större städer med ringmur, nämligen Kalmar...

Börja diskutera frågor som rör kulturmiljövård!

Svar till Torbjörn Lindstedts Arbete med kulturmiljövård måste bli attraktivare Torbjörn Lindstedt undrar i sitt inlägg hur arbetet med Agenda kulturarv kommer att bedrivas för att skapa en positiv bild av kulturmiljövården som arbetsgivare. Som ny (och helt...

Kalmar kommun inte ointresserad av medeltiden

Svar på Carl Larssons och Thomas Svenssons Konstmuseum förstör det medeltida Kalmar Nej, Kalmar kommun är inte ointresserad av den underjordiska medeltiden! För att bygga i Stadsparken krävs tillstånd enligt kulturmiljölagen och tillståndsgivare är länsstyrelsen. När...

Frågan fortfarande obesvarad

Byggnadsnämndens ordförandes kommentar med rubriken Respekt för bebyggelsen vid ombyggnad av KVS ger upphov till ett par frågor. I modern tid har följande fem byggnader rivits på KVS-området: Andra byggnaden byggd 1904, värmecentral med skorsten, byggd 1904, Epidemin...

Respekt för bebyggelsen vid ombyggnad av KVS

Svar på Lars Olefeldts och Pia Malmros Vems ansvar är det att bevara en bys historia? När planen för KVS-området har upprättats har stor vikt lagts vid ett långsiktigt och respektfullt förhållningssätt till den bebyggelse som finns idag. Ursprungsbyggnaden från 1903...

Vems ansvar är det att bevara en bys historia?

År 1903 lät doktor Ernst Lindahl bygga Kronprinsessan Victorias kustsanatorium (KVS) på fäladen invid stranden i Vejbystrand. Sanatoriet behandlade tbc-sjuka till i mitten på förra seklet, därefter tog man hand om polioskadade och 1961 inrättades en särskola för...

Ska museerna förvandlas till mässhallar?

Svar till Janken Myrdal och Stefan Bohmans debattinlägg Museer – mässhallar eller magasin? Janken Myrdal och Stefan Bohman är oroliga över Statens historiska museums framtid. Så oroliga att de ägnar stor möda åt att för den okunnige föreläsa om sin syn på museernas...

Historia och religion försvinner inte från skolan

Svar till Jan Björklunds Dags att göra historia till kärnämne. Stockholms skolborgarråd Jan Björklund (fp) har som vana att göra mer eller mindre genomtänkta utspel på skolans område, vilka därefter hyllas i svassande ledarkommentarer i den borgerliga...

Annonser

Boken Norrköpings gatunamn
Kontorsmaterial till lågpris -
bl a kuvert, pärmar, kopieringspapper

STS Alpresor Tidningar om historia & vetenskap

Nyhetsbrev

Just nu prenumererar 3393 personer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Dagens datum

  • Den 17 december 1918 beslutade riksdagen om allmän och lika rösträtt i kommunala val.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!