Debatt

Urholka inte den svenska kulturminneslagen!

Sverige har en av världens bästa kulturminneslagar. Nu hotas den av ett byråkratiskt krav på att stärka lagen om offentlig upphandling. Regeringens förslag innebär att samhällsintresset att bevara och tillvarata kulturarvet...

Varför finns arbetslivsmuseerna inte i statistiken?

Så har den nya museistatistiken kommit, Museer 2009, Kulturen i siffror 2010:6. Rapporten inleds med följande. ”Det totala antalet museer i Sverige uppgår till mer än 2 000 men en majoritet av dessa ingår inte i den officiella...

Utan kunskapsbyggande har vi ingen framtid

I Dagens Nyheter (22/8) går S. Dahl och T. Idergard raskt fram i en kritisk artikel om landstingens kultursatsningar. Ja, rubricerar man landstingets stöd till kulturen som stöd för rena och skära fritidsintressen då har man gjort det...

Börja diskutera frågor som rör kulturmiljövård!

Svar till Torbjörn Lindstedts Arbete med kulturmiljövård måste bli attraktivare Torbjörn Lindstedt undrar i sitt inlägg hur arbetet med Agenda kulturarv kommer att bedrivas för att skapa en positiv bild av kulturmiljövården som arbetsgivare. Som ny (och helt...

Frågan fortfarande obesvarad

Byggnadsnämndens ordförandes kommentar med rubriken Respekt för bebyggelsen vid ombyggnad av KVS ger upphov till ett par frågor. I modern tid har följande fem byggnader rivits på KVS-området: Andra byggnaden byggd 1904, värmecentral med skorsten, byggd 1904, Epidemin...

Vems ansvar är det att bevara en bys historia?

År 1903 lät doktor Ernst Lindahl bygga Kronprinsessan Victorias kustsanatorium (KVS) på fäladen invid stranden i Vejbystrand. Sanatoriet behandlade tbc-sjuka till i mitten på förra seklet, därefter tog man hand om polioskadade och 1961 inrättades en särskola för...

Ska museerna förvandlas till mässhallar?

Svar till Janken Myrdal och Stefan Bohmans debattinlägg Museer – mässhallar eller magasin? Janken Myrdal och Stefan Bohman är oroliga över Statens historiska museums framtid. Så oroliga att de ägnar stor möda åt att för den okunnige föreläsa om sin syn på museernas...

Historia och religion försvinner inte från skolan

Svar till Jan Björklunds Dags att göra historia till kärnämne. Stockholms skolborgarråd Jan Björklund (fp) har som vana att göra mer eller mindre genomtänkta utspel på skolans område, vilka därefter hyllas i svassande ledarkommentarer i den borgerliga...

Annonser

Boken Norrköpings gatunamn
Däck online hos Tirendo
Kontorsmaterial till lågpris -
bl a kuvert, pärmar, kopieringspapper

STS Alpresor Tidningar om historia & vetenskap

Nyhetsbrev

Just nu prenumererar 3095 personer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Dagens datum

  • Den 27 juni 1902 anlände Sven Hedin till Stockholm efter att ha gjort sin andra stora expedition i Asien.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!