Nyheter

Kungliga Operans 250-åriga historia i digitalt arkiv

Nu blir det möjligt för forskare och intresserad allmänhet att förkovra sig i Sveriges nationalscen för opera och balett – från 1773 till nutid. Under flera år har Kungliga Operan digitaliserat delar ur sin snart 250-åriga historia med skisser, kostymer och affischer.

Startklart för ny säsong av ”Allt för Sverige”

Den 22 oktober drar en ny säsong av det populära TV-programmet ”Allt för Sverige” i gång i SVT. En poet från Oregon, en yogainstruktör från Massachusetts och en avhoppad mormon från Utah är tre av de profiler vi får lära känna i den sjunde säsongen.

Arkeologer har hittat Gustav Vasas försvarsverk på Södra Slussplan

De arkeologiska undersökningar på Södra Slussplan i Stockholm har avslutats för den här gången. Bland de fynd som Arkeologikonsult gjort finns fundamentet till en mur som med stor säkerhet kan säga har ingått i det försvarsverk som Gustav Vasa lät anlägga 1548.

Ännu fler historiska nyheter i KB:s onlinetjänst

Kungliga biblioteket (KB) fortsätter att digitalisera äldre dagstidningar. Nu kan finns Nerikes Allehanda, Norrköpings Tidningar, Sundsvalls Tidning och Östgöta-Correspondenten från åren 1851–1895 att läsa i onlinetjänsten ”Svenska Dagstidningar”.

Svenska Cypernexpeditionen – nu på Wikimedia

Världskulturmuseerna släpper 600 fotografier från Svenska Cypernexpeditionen fria för nedladdning på Wikimedia Commons. Fotosamlingen från den arkeologiska expeditionen 1927–1931 är en av de finaste i världen utanför Cypern.

Slaget vid Lund spelades upp i Lundagård

Striden pågick i åtta timmar. När den var över låg 9 500 döda kroppar på marken. Över slaget vid Lund vilar inget patriotiskt eller romantiskt skimmer. I går fick Lundaborna en påminnelse om hur brutalt och blodigt slaget var. [Sydsvenskan]

Järnåldersby hittad på skjutfält

Försvarets exploatering på Gotland skapar en unik möjlighet att gräva ut en orörd boplats från järnåldern med hjälp av dagens teknik. Här levde ungefär 20 personer, innan de snabbt övergav sina hem. [Hela Gotland]

Marknadshyror för museerna kritiseras – av mannen bakom systemet

Att Statens fastighetsverk tar ut marknadshyror från statligt ägda kulturfastigheter, högskolor och museum är något som har kritiserats från många håll. Bland annat av en av skaparna av systemet, Olle Wästberg, som menar att tanken aldrig var att pressa upp hyror och ta ut vinst.

Helena Munktells opera väcks till liv efter 125 års törnrosasömn

Sveriges Radios Symfoniorkester, Radiokören och en rad solister framför för första gången sedan 1890-talet Helena Munktells opera ”I Firenze”. Den hade urpremiär 1889 och var den första operan av en svensk kvinnlig tonsättare som spelades på Kungliga Operan.

Sex museer slås samman

Regeringen har beslutat att ge Statens historiska museer (SHMM) i uppdrag att förbereda övertagandet av Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet (LSH). Myndigheten med de tre senare museerna avvecklas.

Anders Zorns trädgård ska återskapas

Med hjälp av fotografier och gamla fakturor, så ska nu trädgården utanför konstnären Anders Zorns bostadshus i Mora återskapas till sitt forna jag.

460 miljoner för att bevara kyrkligt kulturarv

Fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen för 2018 är klar. Svenska kyrkans stift och församlingar får dela på 460 miljoner kronor för att bevara och skydda det kyrkliga kulturarvet.

Historiker föreslås bli ny rektor för Linnéuniversitetet

Peter Aronsson, professor i historia vid Linnéuniversietet och sedan några år prorektor, föreslås bli ny rektor för universietet. Peter Aronsson är 57 år och professor i historia med inriktning mot kulturarv och forskar bland annat om lokal och regional historia.

Rejäla lås mot stöld i kyrkor

Två inbrott satte fart på Svenska kyrkan i Linköpings stift. Just nu håller smeder på med att stöldsäkra många av de kulturskatter finns i många av stiftets kyrkor. [P4 Östergötland]

Kinship Center tar över Svenska Migrationscentret

Nu är det klart vilka som tar över efter konkursdrabbade Svenska Migrationscentret i Karlstad. Det blir den nybildade föreningen Kinship Center, som tänker låta det mesta vara sig likt. Styrelseordförande är Eva Eriksson, tidigare landshövding i Värmland, och sekreterare Erik Gustavson, som var för Migrationscentret till 2012.

Långbans gruv- och kulturby årets industriminne

Långbans gruv- och kulturby har utses till Årets industriminne 2017 för ”ett nyskapande sätt att använda en industriell kulturmiljö som en resurs i arbetet med en av våra mest aktuella samhällsutmaningar”. Bakom utmärkelsen står Svenska industriminnesföreningen.

Uppmärksammat bildmuseum firar fem år

Det omtalade Bildmuseet i Umeå firar femårsjubileum. Museichef Katarina Pierre tror att flytten till den designade byggnaden vid Umeälvens strand är en förklaring till den uppmärksamhet som museet fått. [Kulturnytt]

Migrationsverket har årets arkiv 2017

Migrationsverkets arkiv har utsetts till Årets arkiv 2017. ”Arkivet har under de senaste åren, trots stor arbetsbörda, nått sina mål med scanning av personakter och därmed minimerat handläggningstiderna”, anser juryn.

Nytt projekt granskar antisemitismens rötter

Ett nytt projekt vid Göteborgs universitet kommer granska Skandinaviens antisemitiska rötter. Forskarna vill blåsa liv i en forskningstradition som länge varit stark i USA, Tyskland och Israel men ännu inte har tagit fart här.

Annonser

Boken Norrköpings gatunamn
Däck online hos Tirendo
Kontorsmaterial till lågpris -
bl a kuvert, pärmar, kopieringspapper

STS Alpresor Tidningar om historia & vetenskap

Nyhetsbrev

Just nu prenumererar 3132 personer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Dagens datum

  • Den 19 augusti 1772 genomförde Gustav III en statskupp.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!