En hypokaust blev det främsta fyndet när arkeologerna fick tre dagars ytterligare grävning utanför Sankt Nikolai ruin i Visby.
 – Det är en slags värmeanläggning, väldigt avancerad för sin tid och sannolikt byggd i mitten av 1200-talet, säger arkeologen Johan Norderäng. [HelaGotland]

https://www.helagotland.se/noje/artikel.aspx?articleid=4353332