1500-talets Facebook finns på Carolinabiblioteket i Uppsala. Och nu ska studenternas stamböcker bli digitala. [UNT]

https://unt.se/nyheter/uppsala/1500-talets-facebook-blir-digitalt-3462297.aspx