20 år av spel online

Det känns nästan svårt att tänka sig, men nästa år är det 20 år sedan Svenska Spel även började erbjuda spel online. Dock har vi svenskar kunnat spela om pengar online aningen längre än så.

Nu står den svenska spelmarknaden inför nästa stora skifte när även utländska bolag kommer att ges tillstånd att bedriva verksamhet inom de svenska gränserna.

Spelmonopolet utmanas

Ända sedan det statliga spelbolaget Tipstjänst, sedermera Svenska Spel, bildades år 1934 hade det statliga spelmonopolet varit relativt ohotat med klassiska spel som Stryktipset, Måltipset och Lotto med flera. Ville man satsa pengar på något av dessa spel var man tvungen att ta sig ner till närmaste tipsbutik eller annan inrättning som erbjöd spel.

Men, tack vare Internets framväxt under 1990-talet började det statliga spelmonopolet utmanas. Även om andra aktörer än statliga Svenska Spel och ATG, som ansvarade för spel på hästar, inte var tillåtna i Sverige fanns det ingenting som hindrade att svenskar spelade hos utländska spelbolag via nätet.

Redan 1994 slog det första onlinekasinot upp de virtuella portarna. De följande åren drog en hel uppsjö med spelbolag igång med olika former av verksamhet på nätet. Framför allt brittiska bolag låg i framkant i den nya utvecklingen, bland annat med aktörer som 888 online casino, som startade år 1997 och som än i dag finns på nätet i olika former.

Den nya utvecklingen gjorde att vadslagning online började bli allt mer populärt, vilket gjorde att Svenska Spel kände sig tvungna att göra något. År 1998 fick Svenska Spel regeringens tillstånd att bedriva spel på nätet och följande år blev det möjligt att spela på Lotto, Joker, Stryktipset samt Keno via Svenska Spels hemsida.

”Svenska” spelsajter lanseras

Trots att det fortfarande inte var lagligt för andra bolag än Svenska Spel att bedriva spelverksamhet i Sverige fanns det ingenting som hindrade svenska entreprenörer från att starta svenska spelsajter med säte i andra länder inom EU.

År 2002 började de första svenska spelsajterna dyka upp på nätet. Samma år var svenska sajter också bland de första att erbjuda livespel medan en match eller annan typ av sportevent pågick, vilket för drygt 15 år sedan var något som ansågs som i det närmaste revolutionerande.

I samma veva började även nätpokern bli allt mer populär och hösten 2003 togs ett beslut i EG-domstolen som skulle få stor betydelse för regleringen av svenskars spel online.

I det så kallade Lindman-målet beslutade nämligen EG-domstolen att ett EU-land inte hade rätt att beskatta vinster från spel i en annan medlemsstat om landet inte också beskattar vinster från spel i det egna landet. Domen i målet innebar att svenskar i princip kunde spela hos utländska bolag på nätet under samma villkor som hos Svenska Spel.

År 2006 tilläts Svenska Spel att bedriva nätpoker och samma år konstaterade Lotteriutredningen att det i princip inte går att hindra andra aktörer från att anordna spel via nätet då detta skulle strida mot EG-rätten.

EU-kommissionen stämmer Sverige

År 2007 tillsätter den nytillträdda alliansregeringen ytterligare en utredning under namnet ”En framtida spelreglering”. I december 2008 kommer denna fram till att även kommersiella intressen ska kunna få tillstånd att anordna vadhållning och liknande spel i Sverige. Dock ska fortfarande vadhållning i samband med hästtävlingar ske i statlig, det vill säga ATG:s, regi.

De kommande åren händer det inte så mycket på den svenska spelmarknaden utan det mesta fortsätter som vanligt samtidigt som utländska spelbolag tar en allt större marknadsandel på den svenska spelmarknaden.

När EU-kommissionen beslutar att stämma Sverige på grund av regleringen av den svenska spelmarknaden tillsätter den nytillträdda rödgröna regeringen snabbt en utredning. Syftet är enligt civilminister Ardalan Shekarabi att påskynda det arbete som bedrivits sedan en längre tid och hitta ett licenssystem som ska kunna införas i Sverige.

I mars 2017 lämnas utredningen över till regeringen och i den föreslås att spelmonopolet avskaffas. Samtidigt införs ett licenssystem för de spelbolag som vill verka på den svenska spelmarknaden. Dessutom ska spelbolagen betala en skatt på 18 procent, att jämföra med Svenska Spel och ATG som i dagsläget betalar 35 procent.

Alla aktörer ska vara licensierade

I april 2018 kommer så till slut ett förslag till ny spellag från regeringens sida. I propositionen ”En omreglerad spelmarknad” går det bland annat att läsa att alla aktörer som är verksamma och agerar på den svenska spelmarknaden ska inneha behöriga licenser. De aktörer som inte har licens skall stängas ute.

Den nya spellagen kommer även att dela in spelmarknaden i tre olika delar:

• En konkurrensutsatt del för vadhållning och spel online, där de licensierade bolag som är aktiva på denna marknad kommer att beskattas med 18 procent.
• En del som förbehålls spel för allmännyttiga ändamål, såsom bingo och lotterier, och som dessutom kommer att fortsätta vara skattebefriad.
• En del som förebehålls staten och som omfattar den statliga kasinoverksamheten samt spel på värdeautomater.

I lagförslaget föreslås även att aktörer som innehar licens ska var skyldiga att skydda spelarna mot överdrivet spelande samtidigt som det ska var förbjudet att använda sig av alltför aggressiv marknadsföring.

För att stänga ute spelbolag utan licens kommer det även att införas en möjlighet att stänga av transaktioner mellan spelare och spelbolag som saknar licens. Samtidigt kommer även Lotteriinspektionen att omvandlas till den nya Spelmyndigheten.

Den nya spellagen beräknas komma upp för omröstning i riksdagen under våren och röstas den igenom kommer den att börja gälla från och med 1 januari 2019. Den nya lagen kommer dessutom innebära ett tillskott till statskassan då skatteintäkterna från licensierade spelbolag beräknas bli runt en miljard kronor.

Finland och Norge behåller monopolet

Med tanke på att de utländska spelbolagens marknadsandel på den svenska marknaden ligger på drygt 25 procent och fortsätter att öka var det egentligen bara en tidsfråga innan det svenska spelmonopolet skulle falla.

Redan år 2012 var Danmark det första nordiska landet att avreglera sin spelmarknad på ett liknande sätt som det som nu föreslås i Sverige. Totalt finns närmare 30 licensierade spelföretag med olika former av spel på nätet. De licensierade spelföretagen betalar dessutom en spelskatt på 20 procent.

Dock är det inte alla nordiska länder som valt att gå samma väg som Danmark och Sverige. Finland har valt att stärka sitt spelmonopol genom att slå samman tre statliga spelbolag till ett gemensamt bolag under namnet Veikkaus.

Istället för att som Danmark och Sverige avreglera spelmarknaden planerar Norge att införa hårdare regleringar. Nyligen röstade Stortinget nämligen igenom ett förslag som innebär att utländska spelbolags hemsidor blockeras med hjälp av så kallad DNS-blockering.

Bakom förslaget stod oppositionspartierna med Arbeiderpartiet i spetsen som kunde rösta igenom den nya lagstiftningen med hjälp av det borgerliga Kristelig Folkeparti. Även i Norge har utländska bolag en betydande marknadsandel, närmare bestämt 18 procent.

Det nya lagförslaget fick också till följd att stora delar av spel- och bettingsektorn på Stockholmsbörsen backade avsevärt.

Dock kan den nya norska lagstiftningen på sikt innebära ett lyft för den svenska spelmarknaden. Möjligheten att kommersiella svenska spelbolag öppnar butiker vid den norska gränsen ska inte ses som helt uteslutet. Framför allt eftersom detta troligen skulle locka en hel del norrmän över gränsen som vill spela på något annat än de statliga norska spelen.