”Syttende mai” firas till minnet av att den norska grundlagen antogs den 17 maj 1814, samma år som Norge lösgjordes från Danmark och tvingades in i union med Sverige. Händelserna kan fortfarande riva upp känslor. [SvD]

https://www.svd.se/200-ar-sedan-norge-fick-smak-pa-friheten