Drygt 27 000 riksdagsmotioner 1971-1990 har digitaliserats och publicerats på riksdagens hemsida. På lång sikt är ambitionen att alla dokument ända från ståndsriksdagen och fram till i dag ska finnas tillgängliga och sökbara. Motioner i tryckt form. Foto: Riksdagsförvaltningen

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/?doktyp=mot