Från och med den 6 mars 2013 finns Livrustkammarens, Skoklosters slotts och Hallwylska museets bildarkiv på nätet. Bildarkivet omfattar cirka 40 000 bilder och alla bilder får användas fritt. Nu kan skolelever illustrera sina arbeten, författare bildsätta publikationer, forskare jämföra högupplösta bilder på intressanta föremål och konstnärer göra bildbearbetningar utan att fundera på om de har råd.

Museimyndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet är först bland svenska museer att i stor omfattning öppna sina bildarkiv för allmänheten.

– Statliga museers bildskatter tillhör allmänheten och skall därför vara tillgängliga för alla, säger Magnus Hagberg, överintendent vid museimyndigheten.

I arkivet finns bilder från våra stora samlingar av vapen, rustningar och dräkter. Det finns också bilder av konst och konsthantverk och vardagsföremål från olika tider samt fotosamlingar från bland annat den Hallwylska familjens resor vid förra sekelskiftet.

Bilderna är märkta med s.k. Creative Commons-licenser som anger vad användaren får göra och vilken information som skall följa med bilden. Ungefär en fjärdedel är högupplösta jpeg-bilder, men andelen högupplöst material kommer successivt att öka.

– Det är glädjande att LSH satsar så helhjärtat på att göra sina material maximalt användbara i det nya digitala landskapet. Några måste gå i första ledet och visa vägen för de andra, vi hoppas få se många efterföljare från den breda kultursektorn, säger Johanna Berg, utredare på Digisam vid Riksarkivet.

– Att dela och bygga vidare på de digitaliserade samlingarna av våra kulturskatter skapar möjligheter för skolungdom att få tillgång till vårt gemensamma kulturarv, vilket jag tror kommer göra att de vårdar och värdesätter det, säger Kristina Alexanderson, chef för Internet i skolan på .SE och en av experterna i regeringens digitaliseringskommission.

För elever och lärare i skolan är tillgången till fritt material en värdefull källa till kultur och historia. Genom valet av fria licenser kan barn i skolan även bygga vidare och fritt skapa en relation till materialet. Det öppna bildarkivet blir både en källa till kunskap och till skaparglädje.

De högupplösta bilderna kommer även att läggas ut på Wikimedia Commons, med länkar tillbaka till myndighetens egen databas, för att öka räckvidden inte minst internationellt. Informationen om samlingarna och bilderna hittas dessutom via Riksantikvarieämbetets museiportal Kringla och kan vidareanvändas för appar och andra produktioner via deras webbservice K-samsök.

Det öppna bildarkivet har gjorts möjligt genom finansiering från innovationsmyndigheten Vinnova, inom ramen för den s.k. Öppen data-utlysningen.

Sök i bildsamlingen