Två kulturarvspris till Sverige från Europa Nostra

Europeiska unionen och den paneuropeiska kulturarvsorganisationen Europa Nostra har tillkännagivit årets vinnare av European Union Prize for Cultural Heritage/Europa Nostra Awards. Bland de 38 pristagarna från 21 europeiska länder fanns två svenska: Statens fastighetsverk och skadedjursgruppen PRE-MAL.

Statens fastighetsverk vann med Bellmanshuset och Låga längan ett diplom i kategorin bevarande av arkitekturarv ”för den finkänsliga restaureringen av timmerstommen och för bevarandet av dess värdefulla målade bildvävar”. Det enkla trähuset, byggt 1755 på Djurgården i Stockholm, har lyfts fram som ett dokument över Djurgårdsstadens historia, allt från kroglivet på Bellmans tid till nöjesfältets brokiga verksamhet i dag. Stora konservatorsinsatser har gjorts, vilka bland annat omfattat de väggmålningar från 1700-talet som upptäcktes vid renoveringen.

I kategorin ”förtjänstfullt arbete inom bevarande av kulturarv” tilldelades en plakett till de svenska museernas och arkivens skadedjursgrupp PRE-MAL ”för en ständig, aktuell och fri källa till praktisk information, samt föredömliga utbildningsinitiativ inom icke-toxisk bekämpning av skadedjur i arkiv och museisamlingar”. PRE-MAL är en unik arbetsgrupp som representerar olika institutioner i Sverige samt olika yrkesområden såsom konservering, yrkesmedicin och entomologi. Gruppen arbetar icke-kommersiellt och är sedan 1984 engagerad i forskning, utbildning, konsultverksamhet och information om skadedjursbekämpning.

Programmet European Heritage Awards instiftades av Europeiska kommissionen år 2002, som en del av implementeringen av EU:s Kultur 2000-program. Programmet har två syften: att främja hög standard och hög kompetens vid bevarande av kulturarvet och stimulera det gränsöverskridande utbytet på kulturarvsområdet.

Vid ceremonin i Håkonshallen i Bergen utdelades totalt fem priser à 10 000 euro, 13 medaljer och 20 diplom för en rad föredömliga prestationer i hela Europa. Prisutdelare var Europa Nostras ordförande, prins Henrik av Danmark och Harald Hartung, chef för kulturenheten på Europeiska kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur.

(2005-06-06)