Från att inte ha haft något museum till att tvingas flytta massor med gånger har Ålands museum nu äntligen både magasinering och en tillräckligt stor byggnad för utställning. Mycket har hänt under museets 75 år. [Ålandstidningen]

https://www.alandstidningen.ax/kultur/alands-museum-firar-75-ar