Allt du behöver veta om en lågspännings frekvensomriktare 

Lågspänningsteknik dominerar frekvensomriktarindustrin för tillämpningar med både låg och hög effekt. Detta beror på flera faktorer, inte minst pris och tillgänglighet. Tidigare har medelspännings frekvensomriktare tillverkats på beställning, med begränsad volymtillverkning, högre kostnader och i allmänhet långa ledtider.

Kostnaden för elektronik har minskat på grund av förbättringar inom högspänningshalvledartekniken, men trots att tillverkarna nu erbjuder fler standardalternativ för medelspänningsfrekvensomriktare (MV) är de fortfarande betydligt dyrare (åtminstone inledningsvis) och mindre tillgängliga än lågspännings frekvensomriktare.

Olika tillämpningar av lågspännings frekvensomriktare

Lågspännings frekvensomriktare har en mängd olika användningsområden i praktiskt taget alla typer av industriella maskiner där utmärkta prestanda och variabelt varvtal krävs, men inte till en betydande effektkostnad. Det rör sig bland annat om utrustning för hantering av material, t.ex. bandtransportörer, kranar, hissar, omkastare, kompressorer, pumpar osv.

Samma pumpar, kompressorer och andra maskiner som används för materialhantering används också inom textilsektorn, bland annat palleterare. De används i stor utsträckning inom gruvsektorn, där det krävs omfattande borrning, grävning och krossning.

Inom gruvbranschen används frekvensomriktare med låg spänning i kulkvarnar, rotationsugnar, pumpar osv. Andra användningsområden är utrustning som används inom bilindustrin, olje- och gasindustrin, gummi- och plastindustrin, byggnadsindustrin, vatten- och avloppsrening, pappers- och massaindustrin och till och med livsmedels- och dryckesindustrin.

Huvudsakliga egenskaper hos frekvensomriktare med låg spänning

Lågspännings frekvensomriktare används oftast för att ändra vridmomentet och hastigheten hos konventionella växelströmsmotorer. Växelströms frekvensomriktare ersätter användningen av likströms- och slipringmotorer tillsammans med deras styrsystem utöver induktionsmotorer. På grund av följande egenskaper är det inom industrin som de används mest:

– Motorernas mjuka start och backning.

– Exakt och variabel varvtalsreglering.

– Dynamisk reglering av vridmomentet.

– Förhöjd effektfaktor.

– Flexibilitet i användargränssnittet.

– Hög prestanda

Detta är de viktigaste delarna, men andra funktioner kan läggas till eller ändras beroende på vilken maskin som används och situationen. Lågspänningsväxelströms frekvensomriktare har flera fördelar, bland annat:

– Minskad energiförbrukning.

– Ökad produktion och produktivitet.

– Tillförlitliga och högkvalitativa processer.

– Ökad effektivitet i processutrustningen

– Minimal mekanisk försämring av apparaten

– Mycket liten risk för skador på det elektriska försörjningssystemet

– Mindre utgifter för komplexa elektroniska kontroller och kompensationsanordningar för det elektriska nätet.

Lägre energianvändning minskar produktionskostnaderna. Lågspänningsfrekvensomriktarer hjälpa till att uppnå hög frekvens och högre maskinprestanda vid låg spänning eftersom industrin använder energiintensiva växlar. Denna egenskap utökar området för industriell utrustning och maskiner som den kan användas på. Särskilt inom gruvindustrin gör växelströmsdrifter maskinerna mer miljövänliga tack vare sin energieffektivitet.

Att hastigheten kan ändras beroende på situationen är en annan avgörande faktor. Detta är avgörande i alla branscher, men det är särskilt avgörande i den borrningsintensiva byggnads-, gas- och oljeindustrin samt i gruvsektorn. Som ett resultat av att energianvändningen ändras avsevärt beroende på hastigheten ersätts hydrauliska och pneumatiska borrsystem.

Lågspänning kan fortfarande ge önskad prestanda, men detta garanterar inte att maskinerna åldras snabbt. Den behöver inte heller särskilt mycket underhåll. Massiva mekaniska påfrestningar gör att maskinerna i hårda industrier går sönder, men växelströmsdrift med låg spänning löser detta problem genom att reglera motorns hastighet och vridmoment.

Så här köper du en lågspännings frekvensomriktare av god kvalitet

Lågspänningsfrekvensomriktare är utformad för att ge kunderna fullt integrerade, kompakta, tillförlitliga och kostnadseffektiva drivlösningar. Det finns flera tillämpningar för lågspännings frekvensomriktare. Därför är det viktigt att du när du väljer en leverantör ser till att de har ett rykte om att erbjuda produkter av bästa kvalitet.

Det första steget för att hitta en sådan leverantör är att göra djupgående forskning på nätet. När du har hittat leverantören ska du meddela dem dina krav i detalj. De kommer inte bara att hjälpa dig med installationstjänster utan även erbjuda rabatter.