Allt du behöver veta om MicroNet-sensorer

MicroNet är en fukt- och temperatursensor som används i kombination med MicroNet-styrenheter. Dessa sensorer är intelligenta enheter med Sensor Link (S-Link) -kommunikationsprotokoll som utökar ett vanligt tvåtrådsgränssnitt, utöver strömförsörjning och sensorinformation, med ytterligare sub-base-information.

MicroNet-sensorer erbjuder bekvämligheten av digital konvertering till kritisk analog för att eliminera elektriska störningar mellan sensor och styrenhet. Flera ledande tjänsteleverantörer erbjuder ett brett utbud av sensorer med olika funktioner för att uppnå optimala resultat.

Till exempel en sensor med override-funktion och inställning av börvärde; en sensor med börvärde, funktioner för styrningsläge och override-funktion; en sensor med börvärde, funktioner för styrningsläge, override-funktion och knapp för nödvärme, och många fler. Nedan beskrivs några av de många egenskaperna hos MicroNet-sensorer:

• De har skärmvalda systemvärden, till exempel utomhustemperatur, driftläge och börvärden.
• De möjliggör byte av driftlägen.
• De har olika elektronik och ledningsunderlag.
• De har effektiva fuktdetektorelement med enastående motståndskraft mot kondensering och föroreningar.
• De har en override-knapp som gör att du kan växla till tidsstyrt upptaget läge efter flera timmars kontinuerlig drift.
• De ansluts direkt till MicroNet-styrenheterna via en billig, oskärmad, tvinnad parkabel, som ger både kommunikation och strömförsörjning.

MicroNet-sensorer är flexibla och intelligenta enheter som tillåter reglering av sina funktioner. Som ett resultat av detta kan kunderna effektivt hantera och styra flera enhetsfunktioner, till exempel generella funktioner, displayfunktioner, fläktfunktioner, nödvärmefunktioner, override-funktioner och lägesfunktioner. För att ge dig en fullständig förståelse för MicroNet-funktioner har vi sammanställt några instruktioner om hur du kan använda olika funktioner i en MicroNet-sensor:

Allmänna funktioner

a) Time-out

• Om en MicroNet-sensor lämnas inaktiv i mer än 30 sekunder återgår den automatiskt till standarddisplayen.

b) För att ange ett börvärde

• Vänta i 5 sekunder eller tryck på någon annan knapp än uppåt/nedåt-knappen för att ändringen ska ske.
• För att snabbt bläddra för att minska eller öka värden, tryck och håll in endera ändan av uppåt/nedåt-knappen och tryck sedan på och släpp override-knappen.
• Om du vill avbryta snabbrullningen släpper du uppåt/nedåt-knappen.

Override-funktioner

• Override-knappen möjliggör förbikoppling av inställningar för oupptagna lägen i styrenheten. Detta är dock endast möjligt i applikationer som är utrustade med denna funktion.
• Om en MicroNet-styrenhet förbikopplas till det lediga läget, blinkar override-indikatorn för att du ska kunna se det.
• När den tidsinställda förbikopplingen har mindre än 5 minuter kvar, blinkar override-indikatorn som en varning för att du ska kunna vidta åtgärder.
• Om tiden för förbikoppling löper ut, går regulatorn tillbaka till det oupptagna läget.

Lägesfunktioner

• För att ändra den aktuella visningen till det första läget trycker du på Mode-knappen, varefter sensorn visar det första läget genom att blinka en ikon.
• Fortsätt att trycka på mode-knappen för att bläddra mellan olika lägen; “-2-” kommer att blinka för att indikera att det andra läget är på väg att visas.
• Använd uppåt/nedåt-knappen för att växla mellan lägena.
• Vänta i 5 sekunder eller tryck på någon annan knapp än upp/ned-knappen för att komma till det nya urvalsläget.

En MicroNet-sensor kan bara fungera optimalt om den installeras på ett effektivt och tillförlitligt sätt. Därför är det absolut nödvändigt att följa alla anti-statiska försiktighetsåtgärder när utrustningen installeras.

Gör alla anslutningar i enlighet med manualen som medföljer MicroNet-sensorn och kom ihåg att följa alla lokala och nationella elektriska föreskrifter. Det är en bra idé att samarbeta med en ledande tjänsteleverantör som har sakkunskap inom elområdet och har ett kompetent team av sakkunniga yrkesmän för att genomföra installationsprocessen.