Finns det lämningar från medeltid och senare i Hammars vik vid Skärgårdsmuseet på Hammarön? Två dykare från Värmlands museum har gjort en marinarkeologisk undersökning på vikens botten, som ligger alldeles i utkanten av den historietyngda kulturbygden kring Hammarö kyrka. [NWT]

https://www.nwt.se/2010/09/10/arkeologer-letar-lamningar-i-hammars-vik/