Kiruna kommun och LKAB har ansökt om att få byggnadsminnet av Kiruna stadshus upphävt och avser att så småningom riva huset. Nu reagerar arkitekter i Sverige.
– Det här är helt odiskuterat och måste tas upp på ett nationellt plan, säger arkitekten och arkitekthistorikern Rasmus Waern. [NSD]

https://www.nsd.se/nyheter/arkitekter-rasar-over-rivningsplaner-5959625.aspx