Författare: Peter Kristensson

Renässansens eliter

Renässansens eliter Få epoker väcker så många associationer till liv som renässansen: Botticelli, Leonardo da Vinci, Lorenzo ”il magnifico”, Machiavelli… Renässansens eliter utgjordes emellertid inte bara av...

Läs mer

Släktforskningens mysterium

Släktforskningens mysterium Har du hittat en låda med gamla fotografier och brev på vinden, och blivit nyfiken på vilka dina gamla släktingar var? Det behövs inte mycket mer än så för att man ska börja med släktforskning....

Läs mer

Ramnäs valsverk görs levande igen

Ramnäs valsverk görs levande igen Surahammars kommun får 50 000 kronor för genomförandet av projektet Röster ur det förgångna. Med projektet vill kommunen levandegöra valsverket i Ramnäs. Ljud- och ljusspel, video- diabilds- och...

Läs mer

Annonser

Dagens datum

Den 24 maj 1567 inträffade Sturemorden i Uppsala.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!