Hur människan befolkade världen är ständigt under omvärdering, och nu pekar nya fynd av verktyg på att utvandringarna mot Mellanöstern skedde tidigare än man trott – tidigare än till Europa till och med! [SR Vetenskapsradion] 

https://sverigesradio.se/artikel/4315438