Visby är den 7-9 september samlingsplatsen för ett internationellt, tvärvetenskapligt forskarsymposium med cirka 60 deltagare från åtta länder. Bildstenssymposiet arrangeras av Riksantikvarieämbetet och Gotlands museum och omfattar två dagar med föreläsningar av inbjudna forskare, besök i bildstenshallen samt exkursion till bildstenar och samtida fornlämningar.

– Bildstenarna är en nationell och internationell angelägenhet och de kräver sakkunnig vård och dokumentation. De fascinerar forskare världen över inom många discipliner. Deras berättelser är ovärderliga för vår förståelse och kunskap om livet under järnåldern och vikingatiden, säger Laila Kitzler Åhfeldt på Riksantikvarieämbetet, initiativtagare till det bildstenssymposium som i år för första gången arrangeras på Gotland.

De 60 deltagarna är forskare och andra sakkunniga, de flesta kommer från universitet och museer. Forskningsområdet omfattar bland annat runologi, arkeologi, sagaforskning, ikonografi och religionshistoria.

– Vi hoppas under de här tre dagarna kunna ge de stora linjerna i forskningen, sammanfatta dagsläget och peka på forskningsluckor och framtida forskningsämnen, säger Laila Kitzler Åhfeldt.