Samma par som gestaltade miljön och omgivningarna kring Jan Guillous romanfigur Arn Magnusson i boken I Arns fotspår har nu gjort motsvarande skildring av den heliga Birgitta. Historikern och författaren Dick Harrison tar tillsammans med fotografen Lennart Utgren läsaren med på en populärhistorisk resa i Birgittas fotspår.

Birgittas vägar handlar om den heliga Birgittas liv, ett dramatiskt kvinnoöde som satt tydliga avtramp i historien. Boken berättar om en tid med livsvillkor så annorlunda från våra egna. Med nytagna bilder från platser där hon levt och verkat kyrkor, kloster och pilgrimsleder får vi inblick i den geografiska miljö som Birgitta levde i. Även Birgittakonst i form av målningar och skulpturer från olika delar av Sverige skildras i boken som blir en utmärkt guide och vägvisare för alla besökare i Birgitta land och andra intresserade.

Dick Harrison & Lennart Utgren:
Birgittas vägar
Gullers Förlag
175 sidor, inbunden, illustrerad.
Utkom i maj 2003.