Sverige klarar inte av att digitalisera alla äldre böcker och tidningar samt ljud och bild för eftervärldens räkning. Gammalt material riskerar att vittra bort. Samtidigt är digitalisering en så omfattande och dyr process att ansvariga Kungliga biblioteket nu bestämt sig för att börja sålla. [SR Ekot]

https://sverigesradio.se/artikel/4572848