Böcker

Kyrkogårdar och begravningsplatser i Stockholms stift

Till minne av livet är en antologi om kyrkogårdar och begravningsplatser i Stockholms stift. Om historia, begravningsskick och seder i förändring. Om det mångkulturella och mångreligiösa Stockholm och om det gröna kulturarv kyrkogårdarna förvaltar.

Bedöma och åtgärda fattigdom

Varför förekommer fattigdom? Är fattigdomen något givet eller går den att reformera bort? Vilka reformer är mest verksamma och vilka värderingar bygger de på? Bedöma och åtgärda fattigdom tar sin utgångspunkt i det turbulenta sekelskiftet 1900 och blickar både bakåt och framåt för att kartlägga hur olika idéer fortlevt.

Svenska barn- och ungdomstidningar 1766–1900

Vad har berömdheter som Elin Wägner, Ture Nerman, Jules Verne, William Faulkner gemensamt? Jo, de debuterade i barntidningar. Många är de som August Strindberg, Ivar Lo-Johansson och Bo och Margareta Strömstedt i unga år stolta prenumererat på en egen tidning. Barnpressens bidrag av erkända författare och konstnärer är omöjliga att överblicka och nästan alla barntidningar rymmer sådana numera bortglömda inslag.

Johan Helmich Romans liv

Ernst Brunners Likt ett skeleton är den första historiska biografin om Johan Helmich Roman, Sveriges ende store aktör på 1700-talets europeiska musikscener. Sju år gammal visades han fram vid hovet som musikaliskt underbarn. Efter sin död föll han i glömska. Bildporträtt saknas helt och personbeskrivningarna begränsas till en försvunnen självbiografi.

Annorlunda sätt att se på det gamla Malmö

Kunde man se Malmö från ovan utan flygplan vid förra sekelskiftet? Vad kan utläsas om staden ur Malmö-tidningarnas förstasidor den 13 februari 1902? Hur såg stadens tidige fotograf Carl de Shàrengrad på stadens topografi? Vem var Skånes och Malmös första kvinnliga yrkesfotograf Hilda Sjölin? I denna bok ges svar på dessa och andra frågor som rör annorlunda sätt att se på det gamla Malmö.

Ny bok om ortnamn i Bohuslän

i Ortnamnen i Sotenäs härad går namnforskaren Maria Löfdahl igenom och tolkar namn på nutida och försvunna bebyggelser i socknarna Askum, Bärfendal och Tossene i Bohuslän. Det handlar till exempel om namn på orter, socknar, byar och gårdar. 

Centrala arkeologiska platser på Gotland

I Gotländskt Arkiv 2018 presenteras den senaste arkeologiska forskningen kring platser med central betydelse för skeenden och händelser på Gotland – från bronsålder till medeltid. Platserna är betydelsefulla för att förstå vad som är unikt för Gotland men också vad som kan förstås i större sammanhang.

Vetenskapsakademien och skapandet av det moderna samhället

Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm har under närmare tre sekler varit en central kunskapsorganisation i det svenska samhället. Dess institutioner och ledamöter har i laboratorier, observatorier och naturrum, ibland under expeditioner till fjärran länder, samlat underlag och skapat ny kunskap. I Kunskap i rörelse skildrar en forskargrupp akademiens långa historia.

Jobs keramik och textil

Namnet Jobs är för många synonymt med de rikt blommande tygerna som sedan 1940-talet hör till klassikerna i svensk textilkonst. Mindre känt är att Lisbet Jobs och Gocken Jobs först utbildade sig till keramiker. Som två självständiga konstnärer arbetade de sedan sida vid sida och deras arbeten kom att få internationell ryktbarhet.

Galjonsfigurens många öden och äventyr

Galjonsfigurer snidade i trä har en visuell kraft som nyttjades av redare och kungar under segelfartygens epok. Samma levande uttrycksfullhet lockar idag både privata samlare och besökare på maritima museer. De är också ett bra exempel på hur föremål kan vandra genom tid och rum, mellan olika sammanhang, och ha skilda och varierande betydelser.

Kung­li­ga bibli­o­te­ket i ord och bild

I en ny bok om Kungliga biblioteket kan vi se tillbaka på en 450-årig historia, och i ord och bild följa med från 1500-talets kungliga boksamlingar, via censur och tryckfrihet, till dagens digitala landskap.

Stockholm – vattnet, öarna och staden

Via mer än 200 fotografier, kartor och illustrationer får vi se Stockholm på ett nytt sätt. Boken är en upptäcktsfärd bland bebyggelse, kajer, öar, broar, kanaler och strandpromenader. Här finns skärgårdsbåtarna, seglingen, paddlingen, fisket, sjöfarten och arkitekturen liksom historien och geologin.

Mysteriet på Östersjön i det kalla krigets skugga

År 1948 stötte danska fiskare på ett nedisat, brandskadat fartyg utan besättning, vilket drev omkring i ismassorna på Östersjön. Det visade sig vara det svenska fartyget M/S Kinnekulle. Snart därefter försvann ett annat svenskt fartyg spårlöst, S/S Iwan. Båda hade lastat kol i Polen. Försvinnandena blev aldrig klarlagda.

Svenska entreprenörer under 400 år

I denna bok ges en bred exposé över entreprenörer i det svenska näringslivet – från Louise De Geer och Marie Sophie de la Gardie på 1600-talet till moderna entreprenörer som Barbara Bergström och Jan Stenbeck. Det diskuteras också hur politiska regelverk och andra omvärldsfaktorer kan främja eller motverka ett dynamiskt entreprenörskap.

Tenn och tenngjutare i Gästrikland och Hälsingland

Boken handlar om tennets historia med tyngdpunkt på verk av de elva tenngjutare som varit verksamma i Gästrikland och Hälsingland 1706–1866. Även tennets 1900-talshistoria tas upp. Tenngjutarna presenteras i biografier och allt sätts in i sitt sammanhang.

Gamla tiders sjukdomsnamn

I dödböckerna förekommer hundratals svenska sjukdomsnamn. I Gamla tiders sjukdomsnamn reder läkaren och släktforskaren Olof Cronberg ut de frågetecken som släktforskare ofta träffar på i sin forskning. Förutom en omfattande ordlista, finns sjukdomsbeskrivningar med såväl dåtida som moderna behandlingsmetoder.

Att färdas i gamla tider

Att färdas i gamla tider tas ett samlat grepp på det kognitiva landskapet, helt enkelt hur det har upplevts både på land, på vattendrag och vid kusten i äldre tid. Det gäller både barmarkstid och sommar på land och vatten, och vinterns landskap med snö och is, delvis på samma vatten.

Historien bakom Norrköpings kvartersnamn

Boken Norrköpings kvartersnamn berättar om ålder och bakgrund till namnen på Norrköpings drygt 1 300 kvarter som kan berätta mycket om stadens historia. De äldsta kvartersnamnen tillkom i början av 1700-talet när staden byggdes upp igen efter ryssarnas härjningar. Namnen speglar i hög grad den tidens Norrköping.

Lydia Wahlström – en central figur i kvinnorörelsen

I den första biografin över en av centralgestalterna i den svenska kvinnorörelsen får läsaren ta del av Lydia Wahlströms liv med dess många höjdpunkter: hon var den fjärde kvinnan som disputerade i Sverige, ledare för kvinnornas rösträttskamp, fick titeln professors namn år 1939 och var frontfigur för demokratiska värden under 1930- och 40-talen. Talarstolen liksom katedern var hennes älsklingsplatser.

Birkas skepp

Vikingatiden i Skandinavien började samtidigt som Birka grundades. Nordbornas skepp hade utvecklats och förbättrats i samspel med den ökande sjöfarten. Boken sätter in Birkas skepp i en omvärld av handelskontakter, den värld som skeppen rörde sig i. Birka framstår som en betydande sjöfartsstad i ett närmast världsomspännande handelsnät.

Annonser

Dagensdatum

  • Den 20 mars 1600 inträffade Linköpings blodbad då rådsherrar som stod kung Sigismund nära avrättades på order av hertig Karl.