Böcker

Svenskarna i franska revolutionen

I skuggan av giljotinen levandegör det världshistoriska dramat där ett antal svenskar befinner sig mitt i händelsernas centrum. Vi får följa med när den svenska ambassaden förvandlas till en revolutionär samlingsplats och när kungaparet flyr från sin egen huvudstad, med hjälp av drottningens vän Axel von Fersen.

Folkkonst i Östergötland

Östergötlands museums årsbok 2018-2019 har fått titeln Den glömda konsten – om folkkonst i Östergötland och analyserar företeelsen folkkonst på nya sätt och med moderna infallsvinklar.

Drottning Kristinas sångerskor

Under dryga trettio år levde drottning Kristina i Rom, en tid då hon utgjorde en nyckelfigur i stadens dynamiska musikliv. Hon stöttade musiker och kompositörer och bidrog till att göra Rom till ett av Europas viktigaste musikaliska centrum. Vid hennes hov i Riariopalatset samlades kulturpersoner för konserter, debatter och recitationer.

Lundensare under 400 år

I mer än 350 år har studenter, akademiska lärare på olika nivåer och tjänstemän passerat genom Lunds universitet. Bortom de som blivit ihågkomna namn i den traditionella historieskrivningen finns många andra både roande, rörande och dramatiska livshistorier som väntat på att få bli berättade. Ett urval sådana människoöden skildras i Lundensare.

Tjugo nya brott som skakade Sverige

I fortsättningen på Brotten som skakade Sverige berättar Martin Borg på nytt om spektakulära och häpnadsväckande svenska brott från sent 1930-tal till nutid. Det handlar om konstkupper, kallblodiga mord, miljöskandaler, pyromaner och hänsynslösa terrorister.

Två borgarhem från historicismens tidevarv

Dagens föreställning om att hemmet är något centralt uppstod parallellt med borgerlighetens framväxt under 1800-talet. Utgångspunkt i denna bok är den materiella kulturen, i form av två bevarade hem, Klunkehjemmet och Aschanska gården, och alla de föremål som finns där idag.

Stockholms city

I äldre tider låg Stockholms och hela Sveriges ekonomiska och administrativa centrum i Gamla Stan. När järnvägen byggdes ut efter mitten av 1800-talet flyttade många funktioner till mer centrala och rymliga lägen på nedre Norrmalm, det som i dag kallas City. Mot bakgrund av ekonomiska, politiska, kulturhistoriska och sociala förhållanden och synsätt skildrar ett 15-tal experter Citys moderna historia.

Vikingarnas liv i 200 föremål

I denna bok full av illustrationer visas 200 noggrant utvalda föremål från museer världen över. Här ryms ikoniska artefakter som det berömda norska Osebergsskeppet och den unika gotländska Spillingsskatten. Lika viktiga är mer okända vardagsföremål som skedar, stickade sockor och brödbitar.

Svenskt Vapenregister

I Svenskt Vapenregister registreras heraldiska vapen för svenska privatpersoner och svenska juridiska personer. Registreringen omfattar sköld, hjälmtäcke och hjälmprydnad. Undantagna från registrering är vapen som syftar på staten eller statsmyndigheterna, kommunala vapen samt vapen som det görs gällande är adliga. I denna volym presenterar de första 200 registrerade vapnen.

En 1700-talsuppsats om romer

År 1780 lämnade prästen Christfrid Ganander in en uppsats om ”de så kallade Tattare eller Zigeuner” till Kungliga Vitterhetsakademien i Stockholm. Den var ett bidrag till en årlig tävling i historia och var skriven för hand med snirklig stil. Nu blir hans försök att finna romernas härkomst och historia för första gången tillgänglig för en bredare publik i både transkriberad form och moderniserad språkdräkt.

Jacob Berzelius – människan bakom de vetenskapliga framgångarna

Jacob Berzelius (1779–1848) var en av sin tids främsta kemister. Han fastställde principen för de oorganiska föreningarnas sammansättning, införde begreppet katalys och skapade det symbolsystem för grundämnen som vi använder än i dag. Han invaldes därtill i Svenska Akademien år 1837.

Konflikter om privat och offentlig drift i Stockholm under 400 år

Vilka samhällstjänster bör vi gemensamt ta ansvar för? Vem ska sköta exempelvis skatteindrivning, kollektivtrafik och äldreomsorg för det allmännas räkning? Motsättningen mellan egennyttan och det allmänna bästa har diskuterats under långa tider. Med utgångspunkt i Stockholmspolitiken visas här hur konflikterna om detta evigt aktuella ämne har tett sig under 400 år.

Verner von Heidenstam och Kate Bang

Det här är en biografi över ett hemligt liv. Om passioner, spioner, kärlek och krig, om resor, svek, ömhet och samvaro. Om ett liv mellan första och andra världskriget. De två som så omsorgsfullt håller sina liv hemliga är Verner von Heidenstam och hans största och sista kärlek, danskan Kate Bang.

En historisk vandring i den svenska skogen

Gunnar Wetterberg skildrar hur träden vandrat in, markens mysterier, samspelet mellan människan och skogen, skogens kluriga gubbar, de stormrika träpatronerna och skogsägarnas sammanslutningar. Han gräver i medeltidens sågkvarnar, massaindustrins genombrott och skogens framtid som kolsänka och oljeparentesens slut.

Biblioteket i Roggeborgen

I Strängnäs höjer sig Roggeborgen med Roggebiblioteket över Mälaren. Nu presenteras bibliotekets långa historia i en ny antologi som utkommer med anledning av att det gått 50 år sedan Roggebiblioteket blev en del av Kungliga Biblioteket.

Malmö då och nu

Journalisten Martin Andersson ger i Malmö då och nu en bildrik och nostalgifylld skildring av Malmös historia. Boken innehåller trettio texter – i en eller annan form tidigare publicerade i Sydsvenskan. Texterna spänner över epoker och tar upp olika platser och byggnader i Malmö.

Judiskt liv i Stockholm 1775–1875

Aronsberg och Kronoberg, Kungsholmens två ålderdomliga och judiska begravningsplatser, är utgångspunkten för denna skildring av det judiska Stockholm. Under 100 år, från slutet av 1700-talet till slutet av 1800-talet, får vi följa såväl den svenska statens inställning till judisk invandring, som många av de invandrade personernas öden.

Kartornas historia

Kartornas historia är en resa från stenåldersmänniskornas mystiska symboler fram till GPS och Google Earth i en berättelse om vetenskap och världsbilder, konst och teknologi, makt och ambitioner, praktiska behov och drömmar om det främmande. Utvecklingen i Norden – under lång tid en vit fläck på kartorna – löper som en röd tråd genom boken.

Kvinnor berättar om svenskt 1900-tal

Arbete för livet bygger på djupintervjuer med tjugo kvinnor födda i början av förra seklet och från olika samhällsklasser, arbetsområden och bostadsorter. De berättar om livet, uppväxten, arbetet hemma och förvärvslivet, och om hälsan. Berättelserna speglas mot 1900-talets stora samhällsförändringar särskilt när det gäller kvinnors rättigheter och villkor.

Annonser

Dagensdatum

  • Den 20 maj 1940 avled författaren, akademiledamoten och nobelpristagaren Verner von Heidenstam.