Böcker

Sjukvårdens utveckling från medeltid till nutid

Sjukvårdens utveckling från medeltid till nutid

Boken En kamp för livet belyser vårdhistorien genom att presentera personer, idéer och olika former av praktik. Där finner man spektakulära framgångar men också djupa konflikter mellan olika vetenskapliga, kulturella, ekonomiska och politiska krafter. Det ledande perspektivet är primärvårdens, det vill säga den nivå där de hjälpsökande och vårdgivarna först möts.

Kvinnors röster i arkiven

Kvinnors röster i arkiven

På våren 1919 klubbade Sveriges riksdag igenom beslutet om allmän och lika rösträtt. En lång rösträttskamp gav äntligen resultat och 1921 fick kvinnorna rösta i riksdagsvalet för första gången. Med anledning av demokratijubileet hörs många olika kvinnors röster i Riksarkivets årsbok 2019. Vi får möta kvinnor från 1500-talet till 1900-talet.

Nätverkande kvinnor i sekelskiftets Stockholm

Nätverkande kvinnor i sekelskiftets Stockholm

I Tolfternas samkväm deltog hundratals kvinnor från olika samhällsklasser. Sömmerskor, författare, fabriksarbeterskor och lärare bildade ett nätverk som sträckte sig från Djursholms villor till Södermalms träkåkar. De diskuterade, drack te, spelade biljard och lyssnade på föredrag.

Svensk politisk historia under tvåhundra år

Svensk politisk historia under tvåhundra år

Svensk politisk historia handlar om utvecklingen inom svensk politik under två sekler – om maktkamp, reformer, politisk kultur och framväxten av ett partiväsende och de utmaningar detta ställts inför i takt med att samhället förändrats. Med avstamp i 1809 års regeringsform får vi följa utvecklingen från det kungliga ”allenarådandets tid” till den utdragna och dramatiska regeringsbildningen efter 2018 års val.

Nytt sätt att läsa texter av kvinnliga 1800-talsdramatiker

Nytt sätt att läsa texter av kvinnliga 1800-talsdramatiker

Verken av tre svenska kvinnliga 1880-talsdramatiker har kritiserats för sin enkla komposition och sina melodramatiska inslag. Nu visar litteraturvetaren Birgitta Johansson Lindh att de melodramatiska inslagen fyller en funktion för dramernas radikala feministiska innehåll.

Volvos taxibilar

Volvos taxibilar

Boken Volvos taxibilar berättar om hur taxi utvecklats i Sverige, från hästdroskorna vid 1900-talets början till dagens avreglerade taximarknad. Framförallt är det berättelsen om Volovs särskilda taxibilar: TR670, TR700 och PV 800-830, men också om en del specialversioner.

Tolka ditt DNA-resultat

Tolka ditt DNA-resultat

Boken Från DNA-test till släktträd vänder sig till alla som testat sig i släktforskningssyfte, men som inte vet hur de ska tolka resultatet. DNA-experten Peter Sjölund lär läsarna använda ett av släktforskningens mest kraftfulla verktyg.

Släktforska i städer

Släktforska i städer

I städerna var den geografiska rörligheten betydligt större än på landet. Olika geografiska och andra särskilda omständigheter styrde till viss del flyttningen och därför avviker städerna på många sätt från landsbygden. Den här handbokens ambition är att hjälpa forskaren att hitta det källmaterial som är typiskt för städer och därigenom kunna hitta uppgifter om sina gamla stadsbor och att förhoppningsvis kunna spåra deras ursprung.

Standardiseringen av tid i Sverige

Standardiseringen av tid i Sverige

För inte så länge sedan fick svenskarna hålla reda på lokal soltid, järnvägstid, telegraftid och navigationstid. Att vi i dag slipper denna röra går tillbaka på en rad nationella och internationella överenskommelser som slöts decennierna runt sekelskiftet 1900. Tid för enhetlighet presenterar hur behoven av gemensam tid växte med de tekniska nyheter som krävde samordning med tidtabeller och nationell standard.

En biografi över Selma Lagerlöf

En biografi över Selma Lagerlöf

Selma Lagerlöf – folkkär och världsberömd, framgångsrik och hyllad. Men bakom den etablerade bilden av Nobelpristagaren och sagotanten på Mårbacka fanns en sökande, tänkande, älskande människa med stort frihetsbegär och djärva visioner. Anna-Karin Palm skriver med författarens blick på Lagerlöf.

Guttormarna

Guttormarna

Guttormsläkten har sitt ursprung i Gärdsnäs by i norra Tjust härad i Småland. Under 1600-talet hade släkten en ledande ställning bland allmogen i Tryserums och Hannäs socknar och hedrades med en lång rad förtroendeuppdrag. I Guttormarna – adel, präster, borgare och bönder dokumenteras släkten från början av 1500-talet fram till våra dagar.

Vietnamkriget och de svenska diplomaterna

Vietnamkriget och de svenska diplomaterna

Vad visste egentligen den svenska regeringen om Vietnamkriget medan det pågick? Hur gick det till när kriget omtolkades från en intern angelägenhet i ett fjärran land till en världsomspännande kamp mot ”våld, hat och terror”, i vilken man föreställde sig att Sverige hade en viktig roll att spela? Dessa frågor analyseras av militärhistorikern Gunnar Åselius.

En tonårsdagbok från Grödinge 1874–1880

En tonårsdagbok från Grödinge 1874–1880

Elin Sirenius (1857–1956) bodde alla somrar på Nolinge gård i Grödinge socken i Botkyrka kommun tillsammans med sina föräldrar och tre yngre systrar. Fadern var grosshandlare och vintertid bodde familjen i Göteborg. Dagboken börjar 1874 när Elin är sexton år och slutar när hon gifter sig 1880. De små handskrivna häftena ger en livfull bild av livet i Grödinge från en tonårsflickas perspektiv.

Hugo Tamm – den motvillige industrialisten

Hugo Tamm – den motvillige industrialisten

Hugo Tamm (1840–1907) blev tidigt en stor ägare i flera stora svenska industriföretag: Husqvarna Vapenfabrik, Iggesunds Bruk och Österbybruk. Han blev ägare genom arv och för att hjälpa släktingar snarare än intresse eller kunskap om industri, men lärde sig vad som krävs av en huvudägare i företag och mot slutet av 1800-talet var hans företagsgrupp en av de största och mest betydande i Sverige.

Adelskalendern 2019

Adelskalendern 2019

2019 års upplaga av Sveriges ridderskap och adels kalender är den 108:e sedan den första matrikeln över den svenska adeln började att ges ut år 1854. Adelskalendern 2019 redovisar de 661 ätter som ännu fortlever av de över 3 000 som introducerats på Riddarhuset genom århundradena. Ätterna presenteras med vapen, historik och personuppgifter.

Kung Knut Eriksson och penningarna

Kung Knut Eriksson och penningarna

Vid tiden för Knut Erikssons död 1196, eller något senare, begravdes en ung man med en mängd silvermynt i Skänninge. Myntfyndet är ur flera perspektiv ett viktigt bidrag till vår tidigmedeltida historia, och i boken beskrivs alla mynt funna i graven, dessutom alla kända penningar utgivna under kung Knuts regering,

Sockenbarnet August Theodor och hans samtid

Sockenbarnet August Theodor och hans samtid

I boken Spår av ett liv får vi möta en pojke som på 1860-talet blev sockenbarn i Lovö socken väster om Stockholm: August Theodor Blomqvist. Hela sitt liv levde han på platser i Stockholms närhet. I berättelsen relateras hans livsöde till större samhällsförändringar i Sverige och Stockholm under andra halvan av 1800-talet och början av 1900-talet.

Rosenlunds herrgård

Rosenlunds herrgård

Mot slutet av 1700-talet etablerade familjen Posse herrgården Rosenlund strax öster om Jönköping. I boken ger experter på Jönköpings läns museum sina perspektiv på herrgårdsmiljön genom tiderna. Genom ­arkeologiska utgrävningar, sökande i arkiv, byggnadsarkeo­logiska undersökningar, kart­studier och samtal med tidigare ägares släktingar visas en ny bild av herrgården.

Den moderna svenska spelbranschen

Den moderna svenska spelbranschen

Svenska företag har under 20 års tid tillhört världens mest innovativa inom det som kallas för online gaming. Dessa företags utmaningar och trassliga väg till framgång skildras i boken Den moderna svenska spelbranschen.

Bromma flygplats

Bromma flygplats

År 1936 invigdes Sveriges största och modernaste flygplats: Bromma flygplats. Här berättas flygplatsens historia, alltifrån planering, arkitektförslag och vad som hänt under decenniernas gång. Bromma flygplats har en känslomässig betydelse för resenärer, flygentusiaster och kulturhistoriker, men ger inte riktigt samma positiva återsken hos närboende i villor och flerfamiljshus.

Annonser

Helvetesveckan - rysshärjningarna 1719 tecknade i form som en illustrerad klassiker

Dagensdatum

  • Den 23 oktober 1384 invigdes Vadstena kloster.