Böcker

En biografi om Signe Maria Thiel

En biografi om Signe Maria Thiel

Signe Maria fick en av Sveriges rikaste män att bli handlöst förälskad och under skandalartade former skilja sig. Hon förtalades och upphöjdes om vartannat, fortsatt förminskad långt efter sin död. Det finns väldigt lite skrivet om henne, trots att hon befann sig i det svenska kulturlivets absoluta nav och var drivande bakom tillkomsten den unika konstsamlingen Thielska galleriet.

Hundra år av pornografi i Sverige

Hundra år av pornografi i Sverige

I denna första heltäckande skildring av modern svensk pornografihistoria ryms den svenska synden, sexliberalism och feminism är exempel på idéer och strömningar som påverkat utvecklingen, liksom teknologiska fenomen som fotografi, film, TV, video och internet

Stureplan och Sturegatan – nu och då

Stureplan och Sturegatan – nu och då

En bok om hur släkten Sture påverkat den svenska historien, om hur affärs-, kontors- och nöjeslivet kring Stureplan och Sturegatan utvecklats och förändrats under de senaste hundra åren, och om hur områdets kollektivtrafik påverkats.

Nobelprisets historia

Nobelprisets historia

I boken Andens olympiska spel är huvudpersonen inte Alfred Nobel, utan det Nobelpris som kom att bli hans arv. Men också den Nobelstiftelse, de individuella testamentsexekutorerna, akademierna och instituten som samverkade för att instifta och etablera det.

Carl von Linné

Carl von Linné

Carl von Linné är kanske världens mest kände svensk genom sitt epokgörande arbete med att katalogisera växter och djur och ge dem sina latinska namn. Det här är berättelsen om Linnés liv i 1700-talets Sverige – som forskare, läkare och familjefar.

Sven Gillsäter – naturfotograf och världsresenär på 1900-talet

Sven Gillsäter – naturfotograf och världsresenär på 1900-talet

I år skulle Sven Gillsäter ha fyllt 100 år. Med kamera om halsen är en fotobok som bygger på hans dagböcker, reseskildringar, fotoböcker och reportage. ”Tonen är lättsam, eftertänksam, stundtals humoristisk – ungefär så som Sven själv var – och innehåller en stor mängd av Sven Gillsäters fotografier”.

Karin & Nils Adamsson – sexualupplysningens pionjärer

Karin & Nils Adamsson – sexualupplysningens pionjärer

Under många år var namnet Nils Adamsson synonymt med kondomer. Men bakom automaterna som fanns på många offentliga toaletter stod ett gift par som under flera decennier kämpade för människors rätt till preventivmedel och sexuell njutning utan oro för oönskade graviditeter.

Karl IX och kampen om kronan

Karl IX och kampen om kronan

Karl IX har gått till historien som en hänsynslös härskare, som utan pardon lät avrätta sina politiska motståndare i slutet av 1500-talet. Men Gustav Vasas yngste son var mer än så. Han bidrog genom sitt kontaktnät till internationellt utbyte och introducerade tekniska innovationer som skulle bli viktiga både för handel och industri.

Kidnappningens historia

Kidnappningens historia

I dag tillhör kidnappningar och därmed alla spektakulära händelser det massmediala nyhetsflödets vardagsmat. Kidnappningens historia är lång och mer eller mindre brutal. På olika sätt drabbas dock människor. I Kidnappning presenteras en del av kidnappningens historia med konkreta fall i nutid, närtid och dåtid. 

Vårt sverigefinska Haninge 1971–2021

Vårt sverigefinska Haninge 1971–2021

Ett halvt sekel av sisu tecknar femtio år av sverigefinsk hembygdshistoria, från arbetskraftsinvandringen till dagens minoritetsstatus. Haninge har en stor sverigefinsk minoritet och är en av få kommuner med finskspråkiga klasser. Det finns engagerade föreningar, politiker och medborgare. Men det har varit en kontinuerlig kamp för språk och rättigheter under alla år.

Drottning Sofias liv

Drottning Sofias liv

År 1857 giftes prinsessan Sofia av Nassau bort med den svenske hertigen Oscar av Östergötland. Föga anade någon av dem att de femton år senare skulle sitta som kung Oscar II och drottning Sofia på de förenade kungarikena Sveriges och Norges tron. Sofia var en drottning som alltid fanns vid kungens sida – som råd­givare och osviklig partner.

Skolagans historia

Skolagans historia

I Skolagans historia och pedagogik redogörs för styrningen av den tidigmoderna skolans vardag. Genom studier av lagtexter och pedagogiska skrifter visar han hur social och sedlig fostran, ordningsfrågor och våldsbruk utgjorde centrala delar av skolans uppdrag. Dessutom belyses hur skolagan knöt an till ett pedagogiskt och didaktiskt tänkande och hur detta förändrades under perioden.

Judarnas historia i Sverige

Judarnas historia i Sverige

Intresset för och forskning om judarnas historia i Sverige har ökat avsevärt under de senaste decennierna, men ett översiktsverk har länge saknats. I den här boken ges en sådan helhetsbild. Vi möter enskilda judar men får också veta hur judiska församlingar och andra organisationer vuxit fram och relaterat till det omgivande majoritetssamhället.

Minnen från mitt vistande i Afrika 1826–1829

Minnen från mitt vistande i Afrika 1826–1829

Julius Lagerheim tjänstgjorde som svensk-norsk generalkonsul i Alger 1826–1829, just innan staden intogs av franska trupper och koloniseringen av landet började. Hans berättelse utgör ett fängslande vittnesmål om det kritiska diplomatiska läget, om landet och dess invånare, om konflikter och nöjen, fest och vardag, och mycket mer. Men först och främst gäller det en upplyst nordeuropés möte med en främmande och exotisk kultur.

Birger Furugård och de första svenska nazisterna

Birger Furugård och de första svenska nazisterna

Han föddes i Sillbodal i Värmland och var under många år verksam som distriktsveterinär. Men för eftervärlden är Birger Furugård känd som ledaren för det första svenska nazistpartiet. För första gången berättas nu hela historien om hur det gick till när nazismen kom till Sverige. I centrum står en vältalig men ytterst problematisk politisk ledare som hölls om ryggen av Nazitysklands höjdare.

Omsorg och grymhet i samhällets barnavård

Omsorg och grymhet i samhällets barnavård

Omsorg, fostran och straff är genomgående teman i barnavårdens historia. I god tro handlar om den tunna gränsen mellan omsorg och grymhet och kampen för upprätthållandet av samhällsordningen. Fokus ligger på samhällets ansvar för fattiga barn och barnfamiljer – i dag och i förfluten tid.

Skarprättare, häxprocesser och rysshärjningar

Skarprättare, häxprocesser och rysshärjningar

Skarprättare, häxprocesser och rysshärjningar är en resa i tid från forntid till i dag, men även en resa genom de norrländska landskapen. Det är berättelsen om umbäranden, strävan men också om kärlek, gemenskap och lycka i en storslagen och otämjd natur.

Rabbi Marcus Ehrenpreis obesvarade kärlek

Rabbi Marcus Ehrenpreis obesvarade kärlek

”Vi föddes in i det judiska, både du och jag. Du när så många judiska vägar fortfarande syntes öppna, jag när så många judiska vägar hade stängts.” Så inleder Göran Rosenberg sin berättelse om Marcus Ehrenpreis, överrabbin i Stockholm 1914–1948. Det är en berättelse om ofullbordade drömmar, obesvarad kärlek och förintade möjligheter.

Sveriges stormaktstid

Sveriges stormaktstid

Dick Harrison tar ett helhetsgrepp på en av de mest fantasieggande perioderna i svensk historia. Sveriges stormaktstid tar avstamp i Karl IX:s tid på tronen, en period då det gick som allra sämst för Sverige och dess soldater, berättar om hur landet på kort tid blev en en nord- och östeuropeisk stormakt och sträcker sig därefter fram till det fatala skottet vid Fredrikstens fästning 1718.

Svenska erfarenheter av havet

Svenska erfarenheter av havet

Havet har flera ansikten – ofta rofyllt och välkomnande, men också våldsamt och dödsbringande. I årtusenden har havet varit en scen för liv, handel och krig och misslyckanden. I boken Facing the sea får vi ta del av svenska erfarenheter av havet, skrivet av forskare vid Centrum för maritima studier vid Stockholms universitet.

Annonser

Helvetesveckan - rysshärjningarna 1719 tecknade i form som en illustrerad klassiker

Dagens datum

Den 26 januari 1947 omkom arvprins Gustaf Adolf i en flygolycka på Kastrup i Köpenhamn.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!