Böcker

Berättelser om livet i Ny Kongelf

Berättelser om livet i Ny Kongelf

Boken Berättelser om livet i Ny Kongelf bygger på Kungälvs rådstuguprotokoll från 1615–1648 då staden låg på Fästningsholmen. Rådstuga hölls varje vecka och där behandlades stort som smått, från kungliga förordningar till vem som hade varit i slagsmål med vem, hade någon fött barn i lönndom, vad skulle ölet kosta. Protokollen kan ses som en dagbok över det dagliga livet i det stridbara gränsområdet mellan Norge och Sverige.

Norra Jämtland och industrialiseringsprocessen 1850–1906

Norra Jämtland och industrialiseringsprocessen 1850–1906

Vad hände i byarna då ”timmerfronten” nådde norra Jämtland vid 1800-talets mitt? Hur påverkades människorna när deras agrara samhällsstruktur utmanades av industrialismens krafter? I När tiden byttes ut granskas handeln med skog och egendomar i åtta byar 1850–1906. Med transaktionerna som fond belyses också lokalpolitiska konsekvenser av skogsnäringens hastiga expansion.

Postmodernismen i Stockholm

Postmodernismen i Stockholm

Under de senaste 40 åren har postmodernismen hunnit både etableras som en källa till omfattande konstnärlig kreativitet och stagnera i formalism. Postmodernismen i Stockholm är en av de första böcker på svenska som beskriver den ism som under en relativt kort tidsperiod bröt mot modernismens formspråk och krav på funktionalitet genom att bejaka individualismen, historicismen och de fria associationerna.

Karl XII:s drabantkår

Karl XII:s drabantkår

Drabanterna var en fruktad livvaktsstyrka om tvåhundra man som alltid befann sig i kungens närhet, såväl på som utanför slagfältet. Under Karl XII:s personliga befäl var drabantkåren ett självständigt beridet elitförband, särskilt utvalda för sin tapperhet. Kungens män. Karl XII:s drabantkår ger en omfattande inblick i kårens korta men dramatiska historia.

Dagbok om människor, djur och natur vid 1800-talets mitt

Dagbok om människor, djur och natur vid 1800-talets mitt

I Wilhelms dagbok hamnar vi mitt i en västgötsk vardag på 1850-talet. Dagboksförfattaren Wilhelm Robsahm föddes 1819 och hans berättelser utspelar sig i Skaratrakten. De handlar om jakt och fiske, om arbete och fritid, om natur och kultur och inte minst om de kontakter som dessa aktiviteter skapade.

Blomsterbrodösen Elisabet Jobs

Blomsterbrodösen Elisabet Jobs

Elisabet Wisén-Jobs hade en central plats i konstnärs­familjen Jobs i Västanvik i Leksand. Hennes döttrar Lisbet och Gocken blev berömda för sina blommor på keramik och textil. Vad många däremot inte vet är att Elisabet Jobs själv var en blomsterkonstnär i rika mått. Hon målade med nål och tråd och blev omtalad för sina rika broderier.

Kulturarv och museer

Kulturarv och museer

Utvecklingen inom museernas värld, kulturarvsvården och kulturpolitiken har under de senaste femtio åren varit dramatisk. I denna skildring berättar en mångårig museiman om sina erfarenheter som deltagare i detta skeende, alltsedan det offentliga under tiden kring 1970 klev in och tog ett påtagligt ansvar för kulturpolitiken.

Historisk krönika om åren 1845–1881

Historisk krönika om åren 1845–1881

”Det går en åska genom tidevarvet” skrev Carl Jonas Love Almqvist år 1842. Åskan var den folkliga vreden mot överhetens förtryck och hårda motstånd mot rösträtt, fackliga krav, politisk frihet och rättvisa. Denna folkliga vrede skildrar Bunny Ragnerstam i sin krönika om de år som traditionellt beskrivs som ett stillsamt skede i svensk historia.

Läroverkens historieundervisning 1920–1950

Läroverkens historieundervisning 1920–1950

Perioden 1920-1950 innebar en intensiv utveckling av de svenska läroverken. Skolans demokratisering, privatläroverkens ställning och flickors tillgång till högre utbildning debatterades och omprövades. Diskussionen rörde inte heller bara skolans organisation utan också hur undervisningen kunde göras mer elevcentrerad och progressiv.

Handel och sjöfart i Stockholm

Handel och sjöfart i Stockholm

Stockholm har varit både huvudstad och hamnstad sedan århundraden. Myllret av människor, trängsel, dofter och många språk vid stadens kajer definierade 1800-talets stad. Livets nödtorft liksom lyx upprätthölls till inte ringa del av grosshandlare, av vilka de flesta också var redare med egna fartyg. Flera grosshandlare blev kändisar i dåtidens kulturella Stockholm och umgicks i hovets och societetens kretsar.

Jascha Golowanjuk – berättaren som teg

Jascha Golowanjuk – berättaren som teg

Jascha Golowanjuk var flykting, jude, homosexuell och en av våra första invandrarförfattare. I Det snöar i mitt hjärta möter vi hans erfarenheter av antisemitismen i Sverige, av homofobin och motviljan mot dem som inte passade in i folkhemmets trånga normer.

Fästningsstaden Helsingfors

Fästningsstaden Helsingfors

Boken Fästningsstaden – Helsingfors och Sveaborg 1721–1808 skildrar Helsingfors utveckling från småstad till hörnsten inom det svenska försvaret. Skildringen inleds i det ödelagda Helsingfors 1721, fortsätter med Helsingfors utveckling till en av svenska rikets viktigaste krigs- och sjöfartsstäder och avslutas med den slutgiltiga ryska erövringen 1808.

Släktforska i Tyskland

Släktforska i Tyskland

Att släktforska i nuvarande eller tidigare tyska områden skiljer sig från att släktforska i Sverige. Det finns dop-, vigsel och dödböcker, men till exempel inga husförhörslängder. De tyska trossamfunden, främst protestantiska, katolska och judiska, har fört egna kyrkböcker. Släktforska i Tyskland ger en grundläggande vägledning i hur man hittar rätt i tyska arkiv.

En skändad samisk offerplats

En skändad samisk offerplats

Det har gått drygt hundra år sedan Unna Saiva, en samisk offerplats i norra Lappland, skändades och plundrades. Offergåvorna grävdes upp och fördes till Stockholm. Nu pågår en diskussion i hela västvärlden där utgångspunkten är att museer behöver se över sina samlingar med en självkritisk blick och vara beredda att återbörda kulturföremål som har kommit in i samlingarna till följd av en kolonial maktstruktur.

Norrköpings gatunamn

Norrköpings gatunamn

Boken Norrköpings gatunamn kom ut första gången 2014, och en andra, utökad upplaga med 69 nya namn kom 2016. Båda upplagorna är sedan länge slutsålda. Nu utkommer den tredje, uppdaterade upplagan och eftersom Norrköping växer innehåller den 95 nya namn på gator, torg, rondeller och parker i Norrköpings kommun.

Spektakulär materialitet från havet

Spektakulär materialitet från havet

På många museer är lämningar efter vrak och förlisningar viktiga källor till kunskap om förflutna händelser. Samtidigt är det en gammal sanning att döden i dess olika former lockar besökare. I boken Sjödränkt undersöks det museala hanterandet av den ansenliga mängd död som följt på ett antal uppmärksammade sjöolyckor och bärgningar.

Söderblom och Wallenbergaffären

Söderblom och Wallenbergaffären

Staffan Söderblom var i slutet av världskriget ambassadör i Moskva. I januari 1945 fick han ett telegram som sa att Raoul Wallenberg var ”satt under sovjetiskt beskydd” i Ungern. Under ett och ett halvt år försökte Söderblom ihärdigt ta reda på vad som hänt Wallenberg. En undersökning som kulminerade med att han – som den ende enskilde svensk någonsin – fick förhandla med Josef Stalin.

Förkunnaren som skrev om fjällborna

Förkunnaren som skrev om fjällborna

Karl Andersson möttes av mörker och motstånd när han som 22-årig evangelist 1936 klev av bussen i Tärnaby i södra Lappland. Mötet med det okända blev upptakten till en lång rad berättelser om samer och nybyggare i gränstrakterna mellan Sverige och Norge. År efter år återkom han till fjällbygderna för att dokumentera och skriva om de människor och händelser som fångat hans stora intresse.

Berättelser ur Norrköpings historia

Berättelser ur Norrköpings historia

Norrköpings historia myllrar av spännande händelser, personer och platser. Rysshärjningar, kröningar och riksdagar. Furstar, fotbollsspelare och fabriksarbeterskor. Slott, skolor och sju sjukhus. Allt har på olika sätt och i olika grad skapat dagens Norrköping. Staden vid Strömmen. Berättelser ur Norrköpings historia är samling stadshistoriska krönikor skrivna för Folkbladet.

Annonser

Helvetesveckan - rysshärjningarna 1719 tecknade i form som en illustrerad klassiker

Dagens datum

Den 24 maj 1567 inträffade Sturemorden i Uppsala.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!