Lämningar från bronsåldern har påträffats i Torvnäsområdet i Sunne. Det visar den arkeologiska utredning som Värmlands museum inför bygget av 20 nya lägenheter. [VF]

https://www.vf.se/nyheter/sunne/fornlamningar-hittades-inom-torvnasomradet/