Dagbok från fälttåget i Österbotten 1808

Den unge studenten Eric Gustaf Ehrström kom av en stundens ingivelse att anta sysslan som kommissarie vid Savolax regemente under pågående krig i juli 1808. Han bar ansvar framför allt för proviantering och räkenskaper. Under de fyra månader han följde regementet under fälttåget i Österbotten blev han vittne till de stora slagen vid Lappo, Kauhava och Oravais, erfarenheter som gav honom en inblick i krigets grymhet.

I dagboken återger han sina upplevelser dag för dag, han umgås med officerare och kommenterar deras ofta nog så burdusa upp-trädande. Han skildrar livligt sina strapatsrika provianteringsresor, han beskriver gårdarna och gårdsfolket där han inkvarteras och återger oförskönat de slag han bevittnar.

I grunden var han en romantisk, beläst ung man på sommaräventyr. Det är inte bara kriget som uppfyller hans tankar – gång på gång återkommer han till sina kärleksbekymmer. "Adjutanten Ståhlberg hade åt mig bref ifrån mina föräldrar och Marie, ack huru var ej mycket förändradt sedan Marie skref detta brev. Då ännu var jag älskad af Johanna och nu – smärta öfverväldigade mig."

Eric Gustaf Ehrström (1792–1835) blev senare en känd litteratör, bland annat skrev han en lärobok i ryska språket och verkade för ett erkännande av finskan som nationalspråk. Mot slutet av sitt liv var han kyrkoherde för svenska församlingen i S:t Petersburg.

I boken ingår en inledning om krigsförloppet av Jussi T. Lappalainen samt kommentarer och register sammanställda av Nora Ervalahti, Rainer Knapas och Johanna Wassholm.

Eric Gustaf Ehrström:
Dagbok från fälttåget i Österbotten 1808
Svenska litteratursällskapet i Finland/Atlantis
Utkom i mars 2008