Dalahästen är ett av Sveriges starkaste varumärken. Men få försök har gjorts att dokumentera dess historia. Nya filmen Staffans fålar tar alltihop från början någonstans i 1500-talets Malung. Så småningom kommer det också ut en bok. [DT]

https://www.dt.se/artikel/dalahastens-historia-blev-film