De fyra män som ännu saknas från den nedskjutna svenska DC 3:an kan ha hoppat fallskärm, flutit länge i vattnet och plockats upp av Sovjet. Det visar nya rön av haveriutredningen. [SvD]

https://www.svd.se/dc-3ans-saknade-kan-ha-bargats