De svenska spelbolagens historia: från Svenska Penninglotteriet till de många aktörerna online

Mycket har skett på den svenska spelmarknaden under 2000-talet, men dess historia sträcker sig givetvis mycket längre bakåt i tiden än så. Spel i form av vadslagning och dylikt har funnits sen urminnes tider, men det var först runt 1900-talet som vi i Sverige började se legitima verksamheter etableras med ändamålet att bedriva spelverksamhet. Sedan dess har som bekant en hel del hänt – och idag finns det många aktiva spelbolag på den svenska marknaden.

Svenska Penninglotteriet etableras

För den som har följt Sveriges spelmarknad de senaste åren känns det som att det dyker upp nya aktörer titt som tätt. Idag finns det med andra ord en hel del svenska spelbolag på marknaden, men så har det som sagt inte alltid sett ut.

Arrangörer av spel med pengar har existerat sedan långt bak i tiden, men svenska spelbolags historia – som vi känner till den idag – kan i stor utsträckning spåras till 1897 då det Svenska Penninglotteriet etablerades. Det privatägda bolaget fick tillstånd av regeringen, och samtidigt bildades Lotteriexpeditionen för att hålla spelverksamheten under uppsyn.

Vad man inte visste då var att Svenska Penninglotteriet lade grunden för vad som skulle komma att bli Svenska Spel 100 år senare.

Statens roll under 1900-talet

Under 1900-talets första halva var illegal vadhållning ett stort problem som staten ville få bukt med, då det inte ansågs ske på ett sätt som var säkert. För att tygla den illegala spelmarknaden gav staten 1934 därför tillåtelse till AB Tipstjänst att som ensam aktör bedriva tipsspel.

Några år senare, 1937 blir Penninglotteriet en del av den svenska staten, och 1943 tar staten även över aktiemajoriteten i Tipstjänst. Därefter följer flertalet årtionden i Sverige då den svenska staten, i stort sett på egen hand, bedriver all spelverksamhet i landet.

En annan stor aktör, spelbolaget ATG, grundas 1974 och bedrivs med statens godkännande av Svensk Travsport och Svensk Galopp.

År 1997 grundas sedan det som än idag är Sveriges största spelbolag, Svenska Spel, när Penninglotteriet och Tipstjänst går samman till ett bolag.

Digitalisering och utländska licenser förändrar marknaden

Strax efter att Svenska Spel bildades skulle den svenska spelmarknaden förändras i grunden, tack vare internet. Omkring millennieskiftet började allt fler spelbolag att etableras online. Tidiga aktörer på nätet var till exempel Unibet och Betsson, som idag är marknadsledande spelbolag.

De nyetablerade spelbolagen på internet kunde kringgå den svenska statens monopol genom att erhålla spellicenser från andra länder än Sverige. Regeringen försökte länge förhindra den digitala erans nya aktörer med metoder som att försöka begränsa deras utrymme att marknadsföra sig.

Det fanns dock möjligheter för de nya spelbolagen att kringgå även dessa lagar, och som vi vet idag fortsatte de att äta sig in på marknaden så till den grad att staten var tvungen att omvärdera situationen helt och hållet.

Spelmonopolet slopas

Den 1 januari 2019 slopades statens spelmonopol och istället öppnades det upp för en reglerad svensk spelmarknad – vilket är det system vi har kvar i dagsläget. Den nya spellagen gjorde att spelbolag har rätt att vara verksamma i Sverige om de har erhållit en svensk spellicens.

I samband med att den nya lagen trädde i kraft, bytte även Lotteriinspektionen namn till Spelinspektionen, vilket också är den myndighet som håller de licensierade spelbolagen i Sverige under uppsyn.

Efter årtionden av försiktig och gradvis utveckling på spelmarknaden har saker och ting utvecklat sig i ett explosionsartat tempo under 2000-talet. Med tanke på hur snabbt utvecklingen går framåt så tyder mycket på att vi har en hel del ytterligare förändringar att vänta framöver.