Debatt

”Förvara vårt gemensamma kulturarv där det hör hemma”

”Förvara vårt gemensamma kulturarv där det hör hemma”

Riksarkivet tvingade nyligen Jönköpings kommun att lämna ifrån sig sina privilegiebrev. Och nu kan fler städer stå på tur. ”Låt historiska dokument om städers ursprung förvaras lokalt”, skriver två historiker i en debattartikel.

”Engagera hela landet i firandet av Vasa”

”Engagera hela landet i firandet av Vasa”

”2023 infaller 500-årsminnet av Gustav Vasas kungaval – Sveriges 500:e födelsedag. Det är hög tid att bilda en nationalkommitté som kan engagera hela landet i firandet.” Det skriver bland andra Herman Lindqvist, Kent Zetterberg och David Lindén i en debattartikel på Svenska Dagbladet.

”Kunskap om vår historia riskerar att förloras för alltid”

”Kunskap om vår historia riskerar att förloras för alltid”

”Vi vill se lika kraftfulla insatser för museerna som har gjorts för att stötta näringslivet och utbildningssektorn. Samlingar, kompetens och kunskap om vår gemensamma historia riskerar att gå förlorade för evigt”, skriver 13 centralmuseichefer på DN Debatt.

Historiska Föreningen kräver ökad tillgång till arkiven

Historiska Föreningen kräver ökad tillgång till arkiven

Svenska Historiska Föreningen har skrivit ett brev till riksarkivarie Karin Åström Iko med anledning av de starkt begränsade öppettiderna på Riksarkivet, som kraftigt försvårar forskning och studier för många av föreningens medlemmar.

”Digitalisera kulturarvet för demokratins skull”

”Digitalisera kulturarvet för demokratins skull”

”Det är hög tid för Sverige att genomföra en storskalig och kraftfull satsning på digitalisering. Andra länder har insett betydelsen och ligger före”, skriver fem institutionschefer i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Skapa 24 regionala museer om Förintelsen – inte ett statligt i Stockholm

Skapa 24 regionala museer om Förintelsen – inte ett statligt i Stockholm

Regeringen har tillsatt en utredning med uppdraget att föreslå ett nytt museum om Förintelsen. Sveriges länsmuseer avråder staten ifrån att ska skapa ännu ett traditionellt myndighetsmuseum och anser att landets 24 länsmuseer bör tilldelas uppgiften, skriver Länsmuseernas samarbetsråd i en debattartikel.

Krav på upprättelse för häxprocessernas offer

Krav på upprättelse för häxprocessernas offer

Vi behöver göra upp med det historiska våldet mot kvinnorna, inte minst häxprocesserna. Vi vill uppmuntra biskopen i Härnösand stift, landshövdingen i Västernorrlands län och kommunalrådet Andreas Sjölander i Härnösand att diskutera med våra representanter hur vi bäst kan skapa ett värdigt kvinnominne i Härnösand med omnejd, skriver företrädare för kvinnonätverket Nordic Noise Movement 2020.

”Rädda Arbetar­rörelsens arkiv och bibliotek!”

”Rädda Arbetar­rörelsens arkiv och bibliotek!”

”I en tid då arbetarrörelsen är på reträtt och krafter som ifrågasätter forskning tar ton är det ett särskilt olyckligt beslut att säga upp all personal på Arbetarrörelsens bibliotek”, skriver 378 forskare, debattörer och folkrörelseaktiva i ett upprop i Arbetet.

”Bevara vårt kulturarv på kyrkogårdarna”

”Bevara vårt kulturarv på kyrkogårdarna”

Ingenstans är tystnaden större. Ingenstans talar så många röster. Om det som varit, om det är som är, om det som ska bli. På kyrkogården, på gravstenarna, finns vår historia och den ska bevaras, inte återvinnas, skriver journalisten Jennifer Wegerup i en krönika i Expressen.

”Arkiven ligger risigt till när alla blickar framåt”

”Arkiven ligger risigt till när alla blickar framåt”

I Sverige ser vi framåt, historien sätts på undantag. Hur ska vi då förstå vilka vi är? Nu ska Riksarkiven drastiskt korta sina öppettider. Dags att protestera, skriver doktoranden Björn Holm i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Skapa 24 regionala museer om Förintelsen – inte ett statligt i Stockholm

Grundfinansieringen av länsmuseerna måste öka

Sveriges länsmuseer har under många år försökt uppmärksamma staten på att många länsmuseer befinner sig i ett mycket allvarsamt ekonomiskt läge. Runt omkring i Sverige sker årliga personalneddragningar och flera museer tvingas till bristande underhåll av föremål och kulturhistoriska byggnader, skriver ordföranden i Länsmuseernas samarbetsråd Jonas Hellberg i en debattartikel.

Sveriges Museer: ”Satsningar i hela landet saknas för museerna”

Sveriges Museer: ”Satsningar i hela landet saknas för museerna”

Regeringen tillför medel till flera statliga museer, men en bredare satsning på museer saknas i budgetpropositionen. Sveriges Museer ser hur vården av museernas föremål och historiska byggnader hotas runt om i landet på grund av bristande resurser, skriver organisationen i en kommentar.

Skapa 24 regionala museer om Förintelsen – inte ett statligt i Stockholm

”Landets länsmuseer de stora förlorarna på statens kulturpolitik”

Statens sätt att fördela ut kulturanslagen regionalt har under flera år kraftigt missgynnat landets länsmuseer. Det är hög tid för riksdagspartierna och regeringen att uppmärksamma de regionala museernas svåra ekonomiska situation. Över blockgränserna kräver vi att statens grundfinansiering höjs. Sker inte detta står länsmuseerna inför uppsägningar, skriver styrelsen för Länsmuseernas samarbetsråd i en debattartikel.

”Inför fri entré på regionala museer, Löfven”

”Inför fri entré på regionala museer, Löfven”

”Ingen annan del av kulturlivet kan bli en starkare motpol till sekterism och inskränkthet än länsmuseerna. I kommande budgetförhandlingar behöver Socialdemokraterna därför se till att prioritera vallöftet om fri entré till regionala museer”, skriver ordföranden för Kalmar läns museum, Jonas Hellberg (S), i en debattartikel på Dagens Samhälle.

Sveriges Museers uppmaningar till den nya kulturministern

Sveriges Museers uppmaningar till den nya kulturministern

Landets museer står starka med över 17 miljoner besök under förra året. Museer spelar stor roll i samhällsutvecklingen. Det bekräftas nu senast i en färsk OECD-rapport. Med en ny kulturminister på plats vill Sveriges Museer visa på några områden som är speciellt viktiga för sektorn, skriver generalsekreteraren Mats Persson.

”Skyddsvärd bebyggelse kan gå förlorad för alltid”

”Skyddsvärd bebyggelse kan gå förlorad för alltid”

Det är illa ställt med skyddet av bebyggelsens kulturvärden. Riksantikvarieämbetets undersökning av 110 byggärenden runt om i landet visar att det i de flesta fall inte alls tas hänsyn till kulturvärdena i den kommunala byggprocessen. Det skriver överantikvarie Knut Weibull i en debattartikel.

”Inte självklart rensa ut mänskliga kvarlevor”

”Missriktat angrepp på Riksantikvarieämbetet”

Det stämmer inte att regeringen gett Riksantikvarieämbetet i uppdrag att avveckla sakkunskapen om fornlämningar. Det anser riksantikvarien Lars Amréus i ett svar på den fräna kritik som fyra före detta fornminnesinventerare riktar mot myndigheten. [SvD]

Annonser

Dagens datum

Den 30 november 1718 stupade Karl XII vid Fredrikshald i Norge.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!