Debatt

Dags att öppna arkivet, kungen

Det är orimligt att en enskild familj har möjlighet att påverka våra kunskaper om de senaste två hundra årens historia. Bernadottearkivet innehåller stora mängder viktigt källmaterial om den makt som monarkerna faktiskt hade, även över utrikespolitik och krig och fred, och det är inte vettigt att jag och ­mina kollegor i vår yrkesutövning ska vara utlämnade åt en familj som alldeles uppenbart saknar både mänsklig och politisk mognad för att utöva den sortens makt, skriver historikern Mats Deland i Aftonbladet.

Rivning av Turisthotellet i Marstrand – ett kulturmord!

Turisthotellet i Marstrand, en i landet helt unik anläggning från badortsepoken i slutet av 1800-talet, är nu efter decennier av förfall tänkt att rivas. Att avsiktligt låta hus förfalla för att motivera rivningar med argument om byggnadernas dåliga skick tycks åter bli alltmer vanligt, skriver Svenska byggnadsvårdsföreningen i en debattartikel.

En rivningsavgift kan rädda gamla hus

Gång på gång driver kommuner igenom rivningar av gamla hus mot både medborgares och experters vilja. Byggbolagen har fått orimligt stort inflytande – inför en rivningsavgift för gamla hus för att få en långsiktigt god stadsbyggnad, skriver Stephan Fickler från Svenska byggnadsvårdsföreningen. [SvD]

Staten måste ta ansvar för vårt fotografiska kulturarv

Vårt nationella fotografiska arv är i dag bristfälligt omhändertaget och utspritt på en rad olika institutioner. Vad som saknas är ett övergripande ansvar. För att komma till rätta med problemet behövs en statlig översyn och samordning, skriver flera av fotografins företrädare. [SvD]

Sverige behöver ett Arkitekturmuseum

Med respekten i behåll kan inte Sverige lägga ner sitt arktitekturmuseum. Det skriver femton högt uppsatta personer inom svensk arkitektur och kultur i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Sverige kan bidra till rättvisa efter slavhandeln

De karibiska staterna kräver gottgörelse från en rad europeiska länder för det lidande deras befolkningar utsatts för genom slaveriet och slavhandeln. Sverige har möjlighet att gå i spetsen genom att erkänna sitt medansvar för denna mörka historiska epok och bidra till upprättelsen av offren för slavhandeln, skriver Göran Collste, professor i tillämpad etik.

Ny lag förödande för kulturmiljöer vid vatten

Tusentals vandringshinder för fisken i våra vattendrag ska tas bort för att uppfylla EU:s direktiv för vatten. Avsikterna är goda men riskerar att värdefulla kulturmiljöer vid vatten utraderas. I strävan att förbättra vattenkvaliteten är våra kulturmiljöer vid vatten lågt prioriterade, skriver riksantikvarie Lars Amréus.

Skövlingen i skogen hotar kulturhistoriska värden

Riksdagen har i bred enighet lagt fast en politik som innebär att de stora miljöproblemen ska vara lösta inom en generation. Som ett led i detta arbete har regeringen gett Miljömålsberedningen i uppdrag att lämna ett förslag till...

Ett kulturmord pågår i det tysta

En sensommardag 2009 vandrade Sven-Erik Brandt från Linköping som så ofta i östgötaskogarna vid Vårdnäs för att plocka svamp. Men det var inte gyllengula kantareller som han plötsligt fick syn på. I stället...

Rädda Dag Hammarskjölds Backåkra

Dag Hammarskjölds roll i världshistorien kan inte överskattas. Han gjorde långt mera än att bara förvalta sin givna roll som generalsekreterare för Förenta Nationerna. FN-administrationen blev under hans tid en egen maktfaktor...

Utred Hammarskjölds död igen!

Jag är övertygad! Dag Hammarskjöld dog inte i en flygolycka för mer än 50 år sedan. Han blev mördad. Ryktena har funnits från första stund, men oftast viftats undan som konspirationsteorier. I december var jag i Zambia...

Låt oss få ta del av vår historia

Det är under sommaren många av oss upptäcker Sverige . Vi återvänder till den plats där vi föddes eller växte upp. Eller så besöker vi helt nya orter. Oavsett om vi reser bort, eller stannar hemma, så vill...

Urholka inte den svenska kulturminneslagen!

Sverige har en av världens bästa kulturminneslagar. Nu hotas den av ett byråkratiskt krav på att stärka lagen om offentlig upphandling. Regeringens förslag innebär att samhällsintresset att bevara och tillvarata kulturarvet...

Ökad konkurrens inom uppdragsarkeologin

Ökad konkurrens inom uppdragsarkeologin Regeringen vill öka konkurrensen inom det uppdragsarkeologiska området. Det framgår av promemorian Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området - vissa ändringar i kulturminneslagen. Enligt huvudförslaget i...

Varför finns arbetslivsmuseerna inte i statistiken?

Så har den nya museistatistiken kommit, Museer 2009, Kulturen i siffror 2010:6. Rapporten inleds med följande. ”Det totala antalet museer i Sverige uppgår till mer än 2 000 men en majoritet av dessa ingår inte i den officiella...

Utan kunskapsbyggande har vi ingen framtid

I Dagens Nyheter (22/8) går S. Dahl och T. Idergard raskt fram i en kritisk artikel om landstingens kultursatsningar. Ja, rubricerar man landstingets stöd till kulturen som stöd för rena och skära fritidsintressen då har man gjort det...

Konstmuseum förstör det medeltida Kalmar

Just nu pågår arkeologiska utgrävningar i Kalmar stadspark inför byggandet av det nya konstmuseet. Tyvärr verkar Kalmar kommun vara ointresserad av vad dessa utgrävningar kan ge. Varför? I Sverige fanns under medeltiden två större städer med ringmur, nämligen Kalmar...

Börja diskutera frågor som rör kulturmiljövård!

Svar till Torbjörn Lindstedts Arbete med kulturmiljövård måste bli attraktivare Torbjörn Lindstedt undrar i sitt inlägg hur arbetet med Agenda kulturarv kommer att bedrivas för att skapa en positiv bild av kulturmiljövården som arbetsgivare. Som ny (och helt...

Annonser

Boken Norrköpings gatunamn
STS Alpresor Tidningar om historia & vetenskap

Dagens datum

  • Den 20 maj 1940 avled författaren, akademiledamoten och nobelpristagaren Verner von Heidenstam.