Debatt

Sverige behöver ett Arkitekturmuseum

Med respekten i behåll kan inte Sverige lägga ner sitt arktitekturmuseum. Det skriver femton högt uppsatta personer inom svensk arkitektur och kultur i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Sverige kan bidra till rättvisa efter slavhandeln

De karibiska staterna kräver gottgörelse från en rad europeiska länder för det lidande deras befolkningar utsatts för genom slaveriet och slavhandeln. Sverige har möjlighet att gå i spetsen genom att erkänna sitt medansvar för denna mörka historiska epok och bidra till upprättelsen av offren för slavhandeln, skriver Göran Collste, professor i tillämpad etik.

Ny lag förödande för kulturmiljöer vid vatten

Tusentals vandringshinder för fisken i våra vattendrag ska tas bort för att uppfylla EU:s direktiv för vatten. Avsikterna är goda men riskerar att värdefulla kulturmiljöer vid vatten utraderas. I strävan att förbättra vattenkvaliteten är våra kulturmiljöer vid vatten lågt prioriterade, skriver riksantikvarie Lars Amréus.

Skövlingen i skogen hotar kulturhistoriska värden

Riksdagen har i bred enighet lagt fast en politik som innebär att de stora miljöproblemen ska vara lösta inom en generation. Som ett led i detta arbete har regeringen gett Miljömålsberedningen i uppdrag att lämna ett förslag till hur miljömålen ska nås. Direktiven...

Ett kulturmord pågår i det tysta

En sensommardag 2009 vandrade Sven-Erik Brandt från Linköping som så ofta i östgötaskogarna vid Vårdnäs för att plocka svamp. Men det var inte gyllengula kantareller som han plötsligt fick syn på. I stället gjorde han en makaber upptäckt. Bland asfalt, takpannor och...

Rädda Dag Hammarskjölds Backåkra

Dag Hammarskjölds roll i världshistorien kan inte överskattas. Han gjorde långt mera än att bara förvalta sin givna roll som generalsekreterare för Förenta Nationerna. FN-administrationen blev under hans tid en egen maktfaktor med egna fredsbevakande styrkor. Mindre...

Utred Hammarskjölds död igen!

Jag är övertygad! Dag Hammarskjöld dog inte i en flygolycka för mer än 50 år sedan. Han blev mördad. Ryktena har funnits från första stund, men oftast viftats undan som konspirationsteorier. I december var jag i Zambia för att föreläsa om Dag Hammarskjöld med...

Låt oss få ta del av vår historia

Det är under sommaren många av oss upptäcker Sverige . Vi återvänder till den plats där vi föddes eller växte upp. Eller så besöker vi helt nya orter. Oavsett om vi reser bort, eller stannar hemma, så vill många människor uppleva natur och kultur. För den som är...

Ökad digitalisering av kulturarvet öppnar för dialog med besökarna

Riksförbundet Sveriges museer välkomnar Folkpartiets förslag om att intäkter från 4G-licenser ska öronmärkas för att ytterligare digitalisera kulturen. En ökad satsning på digitalisering av kulturarvet skulle bland annat göra det möjligt för museerna att bjuda in...

Urholka inte den svenska kulturminneslagen!

Sverige har en av världens bästa kulturminneslagar. Nu hotas den av ett byråkratiskt krav på att stärka lagen om offentlig upphandling. Regeringens förslag innebär att samhällsintresset att bevara och tillvarata kulturarvet får vika för kortsiktiga ekonomiska...

Ökad konkurrens inom uppdragsarkeologin

Ökad konkurrens inom uppdragsarkeologin Regeringen vill öka konkurrensen inom det uppdragsarkeologiska området. Det framgår av promemorian Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området - vissa ändringar i kulturminneslagen. Enligt huvudförslaget i...

Varför finns arbetslivsmuseerna inte i statistiken?

Så har den nya museistatistiken kommit, Museer 2009, Kulturen i siffror 2010:6. Rapporten inleds med följande. ”Det totala antalet museer i Sverige uppgår till mer än 2 000 men en majoritet av dessa ingår inte i den officiella statistiken eftersom de inte uppfyller...

Utan kunskapsbyggande har vi ingen framtid

I Dagens Nyheter (22/8) går S. Dahl och T. Idergard raskt fram i en kritisk artikel om landstingens kultursatsningar. Ja, rubricerar man landstingets stöd till kulturen som stöd för rena och skära fritidsintressen då har man gjort det lätt för sig. Fritidsintressen...

Konstmuseum förstör det medeltida Kalmar

Just nu pågår arkeologiska utgrävningar i Kalmar stadspark inför byggandet av det nya konstmuseet. Tyvärr verkar Kalmar kommun vara ointresserad av vad dessa utgrävningar kan ge. Varför? I Sverige fanns under medeltiden två större städer med ringmur, nämligen Kalmar...

Börja diskutera frågor som rör kulturmiljövård!

Svar till Torbjörn Lindstedts Arbete med kulturmiljövård måste bli attraktivare Torbjörn Lindstedt undrar i sitt inlägg hur arbetet med Agenda kulturarv kommer att bedrivas för att skapa en positiv bild av kulturmiljövården som arbetsgivare. Som ny (och helt...

Kalmar kommun inte ointresserad av medeltiden

Svar på Carl Larssons och Thomas Svenssons Konstmuseum förstör det medeltida Kalmar Nej, Kalmar kommun är inte ointresserad av den underjordiska medeltiden! För att bygga i Stadsparken krävs tillstånd enligt kulturmiljölagen och tillståndsgivare är länsstyrelsen. När...

Frågan fortfarande obesvarad

Byggnadsnämndens ordförandes kommentar med rubriken Respekt för bebyggelsen vid ombyggnad av KVS ger upphov till ett par frågor. I modern tid har följande fem byggnader rivits på KVS-området: Andra byggnaden byggd 1904, värmecentral med skorsten, byggd 1904, Epidemin...

Respekt för bebyggelsen vid ombyggnad av KVS

Svar på Lars Olefeldts och Pia Malmros Vems ansvar är det att bevara en bys historia? När planen för KVS-området har upprättats har stor vikt lagts vid ett långsiktigt och respektfullt förhållningssätt till den bebyggelse som finns idag. Ursprungsbyggnaden från 1903...

Vems ansvar är det att bevara en bys historia?

År 1903 lät doktor Ernst Lindahl bygga Kronprinsessan Victorias kustsanatorium (KVS) på fäladen invid stranden i Vejbystrand. Sanatoriet behandlade tbc-sjuka till i mitten på förra seklet, därefter tog man hand om polioskadade och 1961 inrättades en särskola för...

Ska museerna förvandlas till mässhallar?

Svar till Janken Myrdal och Stefan Bohmans debattinlägg Museer – mässhallar eller magasin? Janken Myrdal och Stefan Bohman är oroliga över Statens historiska museums framtid. Så oroliga att de ägnar stor möda åt att för den okunnige föreläsa om sin syn på museernas...

Annonser

Boken Norrköpings gatunamn
Kontorsmaterial till lågpris -
bl a kuvert, pärmar, kopieringspapper

STS Alpresor Tidningar om historia & vetenskap

Nyhetsbrev

Just nu prenumererar 3846 personer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Dagens datum

No Events