Debatt

Staten måste ta ansvar för vårt fotografiska kulturarv

Vårt nationella fotografiska arv är i dag bristfälligt omhändertaget och utspritt på en rad olika institutioner. Vad som saknas är ett övergripande ansvar. För att komma till rätta med problemet behövs en statlig översyn och samordning, skriver flera av fotografins företrädare. [SvD]

Sverige behöver ett Arkitekturmuseum

Med respekten i behåll kan inte Sverige lägga ner sitt arktitekturmuseum. Det skriver femton högt uppsatta personer inom svensk arkitektur och kultur i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Sverige kan bidra till rättvisa efter slavhandeln

De karibiska staterna kräver gottgörelse från en rad europeiska länder för det lidande deras befolkningar utsatts för genom slaveriet och slavhandeln. Sverige har möjlighet att gå i spetsen genom att erkänna sitt medansvar för denna mörka historiska epok och bidra till upprättelsen av offren för slavhandeln, skriver Göran Collste, professor i tillämpad etik.

Ny lag förödande för kulturmiljöer vid vatten

Tusentals vandringshinder för fisken i våra vattendrag ska tas bort för att uppfylla EU:s direktiv för vatten. Avsikterna är goda men riskerar att värdefulla kulturmiljöer vid vatten utraderas. I strävan att förbättra vattenkvaliteten är våra kulturmiljöer vid vatten lågt prioriterade, skriver riksantikvarie Lars Amréus.

Skövlingen i skogen hotar kulturhistoriska värden

Riksdagen har i bred enighet lagt fast en politik som innebär att de stora miljöproblemen ska vara lösta inom en generation. Som ett led i detta arbete har regeringen gett Miljömålsberedningen i uppdrag att lämna ett förslag till...

Ett kulturmord pågår i det tysta

En sensommardag 2009 vandrade Sven-Erik Brandt från Linköping som så ofta i östgötaskogarna vid Vårdnäs för att plocka svamp. Men det var inte gyllengula kantareller som han plötsligt fick syn på. I stället...

Rädda Dag Hammarskjölds Backåkra

Dag Hammarskjölds roll i världshistorien kan inte överskattas. Han gjorde långt mera än att bara förvalta sin givna roll som generalsekreterare för Förenta Nationerna. FN-administrationen blev under hans tid en egen maktfaktor...

Utred Hammarskjölds död igen!

Jag är övertygad! Dag Hammarskjöld dog inte i en flygolycka för mer än 50 år sedan. Han blev mördad. Ryktena har funnits från första stund, men oftast viftats undan som konspirationsteorier. I december var jag i Zambia...

Låt oss få ta del av vår historia

Det är under sommaren många av oss upptäcker Sverige . Vi återvänder till den plats där vi föddes eller växte upp. Eller så besöker vi helt nya orter. Oavsett om vi reser bort, eller stannar hemma, så vill...

Urholka inte den svenska kulturminneslagen!

Sverige har en av världens bästa kulturminneslagar. Nu hotas den av ett byråkratiskt krav på att stärka lagen om offentlig upphandling. Regeringens förslag innebär att samhällsintresset att bevara och tillvarata kulturarvet...

Ökad konkurrens inom uppdragsarkeologin

Ökad konkurrens inom uppdragsarkeologin Regeringen vill öka konkurrensen inom det uppdragsarkeologiska området. Det framgår av promemorian Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området - vissa ändringar i kulturminneslagen. Enligt huvudförslaget i...

Varför finns arbetslivsmuseerna inte i statistiken?

Så har den nya museistatistiken kommit, Museer 2009, Kulturen i siffror 2010:6. Rapporten inleds med följande. ”Det totala antalet museer i Sverige uppgår till mer än 2 000 men en majoritet av dessa ingår inte i den officiella...

Utan kunskapsbyggande har vi ingen framtid

I Dagens Nyheter (22/8) går S. Dahl och T. Idergard raskt fram i en kritisk artikel om landstingens kultursatsningar. Ja, rubricerar man landstingets stöd till kulturen som stöd för rena och skära fritidsintressen då har man gjort det...

Rädda Klaverens Hus unika samlingar

Rädda Klaverens Hus unika samlingar Här i Söderhamns kommun finns en unik samling klaver (pianon, flyglar och cembalo) som idag hotas på grund av att Söderhamns kommun inte längre har möjlighet att betala hyra för instrumentförråden. Samlingen har ett stort...

Ernst Brunners Carolus Rex och den historiska sanningen

Ernst Brunners Carolus Rex och den historiska sanningen 1942 utbröt en stor debatt runt Vilhelm Mobergs Rid i natt. Rätts-historikern Henning Munktell menade att Moberg tecknat en alltför mörk bild av böndernas rättsläge under 1600-talet och att boken även innehöll...

Börja diskutera frågor som rör kulturmiljövård!

Svar till Torbjörn Lindstedts Arbete med kulturmiljövård måste bli attraktivare Torbjörn Lindstedt undrar i sitt inlägg hur arbetet med Agenda kulturarv kommer att bedrivas för att skapa en positiv bild av kulturmiljövården som arbetsgivare. Som ny (och helt...

Konstmuseum förstör det medeltida Kalmar

Just nu pågår arkeologiska utgrävningar i Kalmar stadspark inför byggandet av det nya konstmuseet. Tyvärr verkar Kalmar kommun vara ointresserad av vad dessa utgrävningar kan ge. Varför? I Sverige fanns under medeltiden två större städer med ringmur, nämligen Kalmar...

”Visst jobbar vi med Förintelsen”

"Visst jobbar vi med Förintelsen" Replik till Bosse Schöns Forum för levande historia tiger om förintelseplaner Som du mycket väl känner till arbetar Forum för levande historia med Förintelsen och andra brott mot mänskligheten som utgångspunkt. Detta innefattar såväl...

Kalmar kommun inte ointresserad av medeltiden

Svar på Carl Larssons och Thomas Svenssons Konstmuseum förstör det medeltida Kalmar Nej, Kalmar kommun är inte ointresserad av den underjordiska medeltiden! För att bygga i Stadsparken krävs tillstånd enligt kulturmiljölagen och tillståndsgivare är länsstyrelsen. När...

Annonser

Dagens datum

Den 30 november 1718 stupade Karl XII vid Fredrikshald i Norge.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!