Kombinationen av ett hetsigt temperament, en intensiv kampvilja och inte sällan kontroversiella utspel gav i början av 1900-talet J. A. Eklund namnet "den stridbare Karlstadsbiskopen". Såväl av kritiker i samtiden som av efter världen, har Eklund ofta setts som en ultrakonservativ kyrkoman i täten för ett korståg mot det moderna samhället.

I avhandlingen Andelivets agitator tecknar Johan Sundeen ett porträtt av J. A. Eklund som lyfter fram en betydligt mindre känd sida av Karlstadsbiskopens livsgärning. Här möter vi en hängiven företrädare för en livsåskådning med kristendomens och kulturens samhörighet på sitt baner.

Under mer än femtio års tid förde Eklund, som var en man av eld, en kamp på två fronter. På kulturkampens slagfält angrep han furiöst kristendomskritiker som ville stänga ute religionen från bildningens och offentlighetens rum. På den andra fronten polemiserade han med teologer och kristna schatteringar som sökte skydda kyrka och tro mot hoten från den moderna kulturen genom att radikalt skilja det andligas och det världsligas sfärer från varandra.

Mot dessa båda fiender hävdade Eklund oupphörligen att "det är dårskap, om kyrkan och kulturen under ömsesidig ringaktning försöka ignorera varandra".

Johan Sundeen:
Andelivets agitator. J A Eklund, kristendomen och kulturen
Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet
Disputation: 11 april 2008
Opponent: universitetslektor Conny Mithander, Avdelningen för humaniora och genusvetenskap, Karlstads universitet