Den svenska krigsmakten 1780–1820

När striderna upphörde 1815 hade Skandinavien genomlevt dess mest ödesdigra decennier någonsin. Samtliga stormakter – Frankrike, Ryssland och Storbritannien – hade varit i krig med minst ett av de två skandinaviska länderna, som i sin tur hade varit i krig med varandra två gånger. Regionens politiska karta hade förändrats nästan bortom igenkännlighet. Betydande landområden hade förlorats till Ryssland och Preussen, och Norge hade övergått från Danmark till Sverige.

I Between the Imperial Eagles skildrar 20 skandinaviska forskare dessa dramatiska förändringar liksom den svenska arméns och flottans utrustning och organisation mellan 1780 och 1820. Detta är den första sammanställningen av ämnet som skrivits för svenska och internationella läsare.

Between the Imperial Eagles. Swedens Armed Forces during the Revolutionary and the Napoleonic Wars 1780-1820
Armémuseums årsbok 1998–1999
496 sidor, inbunden, illustrerad
Utkom 2000