Det danska fälttåget till Kristianstad 1678

Sommaren 1678 gick kriget i Skåne in på sitt tredje år. Den danska armén sändes iväg på en undsättningsexpedition till den belägrade fästningen Kristianstad, där svält och sjukdomar i snabb takt förtärde invånarna. En bit från fästningsstaden mötte danskarna den väntande svenska hären. Nu skulle Kristianstads öde avgöras.

Boken Undsättningen skildrar en dramatisk tid i den skånska historien. I ett större perspektiv bidrog händelserna 1678 också till Skånelandskapens vidare öden och framtida rikstillhörighet.

Jimmy Juhlin Alftberg är byggnadsantikvarie vid Regionmuseet i Kristianstad. Han är specialiserad på medeltida bebyggelse, traditionella hantverk och byggnadsarkeologi. Han är en av medförfattarna till boken Borgen i Åhus. Stefan Persson är fil.dr i historia och disputerade med avhandlingen Kungamakt och bonderätt, som handlar om Göinge härad i norra Skåne under senare dansktid. Därefter har han skrivit Gränsbygd och svenskkrig, Vinterfälttåget, Mickel Pedersen Gyding och Snapphanar .

Jimmy Juhlin Alftberg & Stefan Persson:
Undsättningen. Det danska fälttåget till Kristianstad 1678
Historiska Media
Utkom 2014