Få områden bär på samma spännvidd av kulturhistoria som Dalarna och Västmanland. Längs Västmanlands mälarstränder, mellan runstenar och gravfält, byggdes några av de stora gods som låg till grund för riket Sverige. Här bildades också några av landets då viktigaste städer.

I Bergslagen mellan Dalarna och Västmanland uppstod den första vågen av industrialisering som ledde till det välstånd vi ser idag. Redan under den tidiga medeltiden byggdes hyttor och bröts gruvor. Och i de stora skogarna finns världens kanske bäst bevarade medeltida trähusbestånd.

Boken Det medeltida Dalarna och Västmanland är indelad i tre huvudkapitel. De beskriver byar och borgar, städer samt kyrkor och kloster. Boken är rikt illustrerad med fotografier och kartor. Tidigare utgivna är böckerna om Västergötland, Östergötland, Skåne och Småland.

Jonas M Nordin är arkeolog inriktad på historisk arkeologi, verksam vid Statens historiska museer. Han disputerade 2005 på avhandlingen När makten blev synlig om senmedeltiden i södra Dalarna.

Jonas M Nordin:
Det medeltida Dalarna och Västmanland. En arkeologisk guidebok
Historiska Media
Utkom 2009