Drottningholms slott utgör en omistlig del av vårt nationella kulturarv och som en bekräftelse på det stora internationella intresset för denna välbevarade 1600- och 1700-talsanläggning fördes Drottningholm upp på Unescos världsarvslista 1991. Det är dock inte enbart den historiska slottsmiljön från Hedvig Eleonoras och Lovisa Ulrikas tid som gör det kungliga lustslottet unikt i dag, utan också den höga kvaliteten på de många historiska tidslager som går att avläsa i anläggningen.

Sedan 1981 är Drottningholms slott även Kungaparets bostad och kombinationen av en levande kunglig miljö och ett historiskt monument har i hög grad format slottsbyggnadens moderna historia. Den världsunika slottsteatern bidrar med sin verksamhet också till att göra Drottningholm till ett levande lustslott, där månghundraåriga traditioner ännu hålls vid liv.

I detta andra band om Drottningholms slott ges en utförlig presentation av hela anläggningen från Gustav III:s tid och fram till i dag -byggnader, inredningar, lustträdgård och park. Den gustavianska epoken, som med den engelska parken lämnade ett lysande bidrag till slottsanläggningen, ges här en ingående presentation. 1800- och 1900-talens insatser i form av nyinredningar och tillägg samt restaureringar av byggnader och trädgård skildras likaså utförligt. Nya perspektiv på 1800- och 1900-talens slottsmiljö och det kungliga hemmet presenteras av några av landets främsta experter.

I nytagna fotografier av Åke B:son Lindman och med ett stort bildmaterial bestående av ritningar och kartor förmedlas en rik och mångskiftande bild av ett av värt lands främsta byggnadsverk.

Det första bandet om Drottningholms slott – Från Hedvig Eleonora till Lovisa Ulrika – utkom 2004. Båda delarna ingår i bokverket De Kungliga Slotten i tretton band, som hittills i övrigt omfattar Kina, Rosendal, Rosersberg, Strömsholm och Haga.

Göran Alm & Rebecka Millhagen (huvudredaktörer) & Åke E:son Lindman (foto):
Drottningholms slott. Från Gustav III till Carl XVI Gustaf (band 2)
Votum Förlag i samarbete med Kungl. Hovstaterna och Statens fastighetsverk
Utkom 2010