Arkeologiskt är den, med svenska mått mätt, en mindre sensation. Vid den utgrävning som pågår vid Fiskeby utanför Norrköping, har arkeologerna grävt fram en flera hundra meter lång stenlagd väg, som kan vara från slutet av bronsåldern. [NT]

http://www.nt.se/nyheter/?articleid=6067142