En svensk atombomb

Flygvapenmuseum
17 oktober 2015 – 8 maj 2016

I augusti 1945 släppte USA en atombomb över Hiroshima. Samma år inleddes i hemlighet, under täckmantel av det civila kärnkraftsprogrammet, försöken att utveckla en svensk atombomb. Om detta berättar Flygvapenmuseum i en ny utställning.

Bomben över Hiroshima 1945 var ett vapen som inte liknande något som världen tidigare hade skådat. Bara några veckor efter händelsen började Försvarets forskningsanstalt (FOA) att forska om det nya massförstörelsevapnet. I skydd av utvecklingen av civil kärnkraft skulle militära nukleära stridsmedel produceras. Totalt planerade FOA för över 100 svenska kärnvapenladdningar och flygvapnet förberedde sig för en ny typ av beväpning.

Robot 322 och utställningsproducent Matilda Bengtsson. Foto: Flygvapenmuseum

Robot 322 och utställningsproducent Matilda Bengtsson.
Foto: Flygvapenmuseum.

– Det här är en del av Sveriges historia som fortfarande är okänd för väldigt många människor. Vi hoppas att fler får upp ögonen för att Sverige faktiskt har haft ett välutvecklat kärnvapenprogram, säger Matilda Bengtsson, utställningsproducent på Flygvapenmuseum i Linköping.

Utställningen En svensk atombomb bygger på nytagna foton av Henrik von Klopp. Det är foton tagna i anläggningar som alla spelade en viktig roll i det svenska kärnvapenprogrammet. Platser som få har fått tillgång till.

– Berättelsen om det svenska kärnvapenprogrammet är full av hemligheter och oklarheter. Vad är rykten och vad är sanning? Det ligger ett gediget researcharbete bakom den här utställningen för att ta reda på det, säger Matilda Bengtsson.

Säkerhetsdörr på Ågestaverket. Foto: Flygvapenmuseum

Säkerhetsdörr på Ågestaverket.
Foto: Flygvapenmuseum.

Fotona i utställningen är bland annat tagna inifrån Marviken utanför Norrköping. Där byggdes ett kärnkraftverk som skulle möta Sveriges ökade behov av energi och samtidigt producera plutonium för svenska kärnvapen. Utställningen innehåller också föremål som alla har något att berätta i sammanhanget. Ett av de mer utrymmeskrävande föremålen är en luftvärnsrobot av typen 322. Det är en Saabkonstruerad robot ur samma utvecklingsserie som Robot 330, vilken var avsedd att bära kärnvapen men aldrig nådde tillverkningsbandet.

År 1968 undertecknade nämligen Sverige det internationella icke-spridningsavtalet för kärnvapen. Trots det fortsatte forskningen i det fördolda fram till 1972, då FOA lade ner sitt plutoniumlabb. En svensk atombomb blev aldrig verklighet.