Lördagen den 26 maj gläntar Statens fastighetsverk (SFV) på dörren till några av Sveriges hemligaste rum. För en enda dag får svenska folket möjlighet att besöka rum och platser som har spelat en avgörande roll, genom krig och fred, för Sveriges historia och framtid. De 13 utvalda hemligheterna, spridda över landet, är denna gång platser där hot och makt har härskat. Ytterligare två hemliga rum kommer att väljas ut genom en omröstning.

Det är i år tredje gången som Statens fastighetsverk anordnar Hemliga rum, 2004 och 2008 ringlade köerna långa till de för en dag upplåsta platserna.

Landskrona citadell. Foto: SFV

Landskrona citadell
Foto: SFV
Oscar II:s fort, Göteborg. Foto: Åke Eson Lindman

Oscar II:s fort, Göteborg
Foto: Åke Eson Lindman

– Hemliga rum är en dag då vi bjuder in svenska folket till allas vårt gemensamt ägda kulturarv. Varje plats har sin egen historia som vi på olika sätt åskådliggör denna dag. Genom att låna ut nyckeln till dessa platser bjuder vi på något unikt samtidigt som vi ger våra besökare ökad kunskap om kulturarvet och berättar om oss som sköter om det, säger Thomas Norell, generaldirektör vid Statens fastighetsverk.

2012 års Hemliga rum går under temat maktbalans. Det handlar om våra svenska befästningar och spänner över hundratals år av befästningskonst.

– Genom historien har människan alltid velat visa sin makt och försvara den genom olika befästningsanläggningar. Man har placerat dem ovan jord, fullt synliga för att tydligt visa sin makt eller grävt ner anläggningarna under jord i syfte att skydda och gömma. Vi hoppas att våra besökare kommer att tycka att det är lika spännande som vi, säger Ann-Charlotte Spegel-Berg, kommunikationschef vid Statens fastighetsverk.

Hemliga rum 2012 går av stapeln lördagen den 26 maj med fri entré på samtliga platser. De 13 platserna är:

 • Drottningskärs kastell, Gruvan och nya Ellenabben, Karlskrona
 • Landskrona Citadell och Gråen
 • Oscar II:s fort, Göteborg
 • Karlsborgs fästning – Garnisonssjukhuset och vallgravens underjordsrum
 • ERSTA-batteriet på Landsort
 • Bodens fästning – Södra Åberget
 • Vaxholms fästning – Oscar Fredriksborg
 • Uppsala slott – bastionerna
 • Hemsö fästning, Kläffsön och Havstoudd, Härnösand
 • Tingstäde fästning, Gotland
 • Linköpings slott – brunnen, fängelsehålan eller biskopsborgen
 • Artillerigårdens skyddsrum, Stockholm
 • Bergrummet under Skeppsholmen, Stockholm

Dessutom kan allmänheten på Fatighetsverkets sajt rösta fram två av dessa platser:

 • Tuna Översteboställe, Linköping
 • Turkiska kiosken med rundvandring i Hagaparken, Stockholm
 • Bohus fästning och Fars hatt, Kungälv
 • Bergskyddsrummet på Tumba bruk, Stockholm
 • Våtmagasinet och Bensalen på Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm