Den stora hällristningslokalen vid Himmelstalund är unik på flera sätt. I samband med att det har byggts trädäck runt hällarna har nya ristningar kommit fram. [NT]

https://nt.se/nyheter/fler-hallristningar-vid-himmelstalund-3508197.aspx