Den stora hällristningslokalen vid Himmelstalund är unik på flera sätt. I samband med att det har byggts trädäck runt hällarna har nya ristningar kommit fram. [NT]

https://www.nt.se/nyheter/?articleid=3508197