Västernorrland är det län i Sverige där skogsbruket orsakar flest skador på kultur- och fornminnen. Hela 40 procent av alla inventerade sådana i länets skogar har skadats eller grovt skadats av skogsbruket. [Allehanda]

https://www.allehanda.se/artikel/flest-fornminnen-skadas-i-vasternorrland