Föreställningar om det övernaturliga och mystiska har präglat den folkliga kulturen så länge människan varit förmögen att förmedla sina tankar och idéer. Det vi alltför ofta kallar skrock och vidskepelse bidrog till att skapa mening och sammanhang i tillvaron. ldéerna och farhågorna hade ännu för ett sekel sedan en betydande plats i människornas sinne.

Folktron handlade om vardagsnära ting, såsom hur man med magins hjälp kunde bota sjukdomar, vinna kärlek, bevara sitt hus mot ont, skaffa sig skördelycka eller skydda sina djur under den riskfyllda betesgången sommartid. Allra mest gjorde den sig påmind om vid de stora årshögtiderna liksom vid särskilt betydelsefulla tillfällen i livscykeln: dop, bröllop och begravning. Folktron lever än i dag men har delvis tagit sig andra former.

I Folktrons ABC inbjuder folklivsforskaren Ebbe Schön till en vandring i folktrons smått magiska värld. Uppslagsboken innehåller över 200 illustrationer och fotografier bidrar till att förmedla folktrons värld, befolkad av troll, vättar, tomtegubbar, älvor och skogsrår.

Ebbe Schön är en av landets främsta folklivsforskare. Han har medverkat i över tusen TV- och radioprogram och skrivit ett trettiotal böcker i ämnet.

Ebbe Schön:
Folktrons ABC
Carlsson Bokförlag
334 sidor, inbunden, illustrerad.
Utkom 2004.