Bråket om Förbifart Stockholms stora trafikplatser och trafiken genom världsarvet Drottningholm är inte över. Nu JO-anmäls ledningen för Riksantikvarieämbetet för ett avtal med Trafikverket. Samtidigt slår bofasta på Lovön larm till Unesco. [SvD]

https://www.svd.se/avtal-om-forbifarten-jo-anmals