Från hospital till vårdcentral behandlar sjukvårdens utveckling från medeltiden fram till våra dagar. Vi kan läsa om hur sjukdomar och farsoter påverkat människors liv och hur industrisamhället och det mekaniserade jordbrukets framväxt medförde krav på en utbyggnad av den institutionella sjukvården – grunden för 1800-talets lasarettsutbyggnad.

Ytterligare en fas, avvecklingen av de gamla länslasaretten och utvecklingen av de öppna vårdformerna, primärvården med sina vårdcentraler, beskrivs i boken.

Utgångspunkten är det lokala perspektivet, sjukvården i Söderköping, en stad som för länge sedan var en av de största i Sverige och som en bra bit in på 1900-talet var centralorten för den landstingsdrivna sjukvården i östra delen av Östergötland. Det lokala perspektivet till trots behandlar boken också ämnet på ett mera generellt sätt, vilket gör den till en allmängiltig och generell kunskapskälla för den medicinhistoriskt intresserade.

Ulf Jönson är socionom och fil.mag. i historia. Han har tidigare skrivit en bok om utvecklingsstördas förhållanden i Östergötland, Tiden gav dem ett värdigt liv och har medverkat i de senaste utgåvorna av Norrköpings historia och Östgötalandstingets historia.

Ulf Jönsson:
Från hospital till vårdcentral. Vårdens historia i ett lokalt perspektiv
Carlsson Bokförlag
Utkom 2008