Under mer än två sekler har det producerats en stor mängd litteratur om Gustav III. En sida av hans personlighet är dock okänd – Gustaf III:s roll som frimurare.

Under senare delen av 1700-talet var frimureriet välkänt i Europa, men också misskrediterat. Varför engagerade sig Gustav III i ett samfund som dragits in i politiska strider i England och Frankrike? Varför blev han frimurare? Varför åtog han sig den viktiga rollen som ordens protektor? Såg han det hemliga sällskapet som ett politiskt redskap? Hur förhöll sig kungen till frimurarmystiken? Var Anckarström frimurarnas verktyg?

Med utgångspunkt från primärt källmaterial söker Göran Anderberg svaren på dessa och många andra intrikata frågor i sin bok som ges ut i samarbetet med Frimureriska forskargruppen i Göteborg.

Göran Anderberg, före detta lektor i historia i Kungälv, är arbetande ledamot i Forskningslogen Carl Friedrich Eckleff och vice ordförande Frimureriska forskargruppen i Göteborg.

Göran Anderberg:
Frimuraren Gustaf III. Bakgrund, visioner, traditioner, konspirationer
Warne Förlag
Utkom 2009