Fyra miljoner till arbetslivsmuseer

Riksantikvarieämbetet har fördelat fyra miljoner kronor till 91 arbetslivsmuseer runt om i landet. Bidragen skall stärka arbetslivsmuseernas möjligheter att bevara och bruka industrisamhällets kulturarv och är en del i regeringens satsning på området.

Ett arbetslivsmuseum är en verksamhet som har till syfte att bevara och gestalta en arbetsplats historia. Bidraget till arbetslivsmuseer har betalats ut sedan 2001 och har blivit årligen återkommande på grund av det stora behovet. Pengarna har fått stor betydelse för museerna och intresset ökar varje år. 2004 inkom 417 ansökningar till ett sammanlagt belopp av 50 miljoner kronor, vilket är en ökning med 130 ansökningar från året innan.

– Det stora intresset visar att det här kulturarvet är viktigt för människor. Det finns ett stort engagemang som är oerhört värdefullt i spridandet av kunskap om arbetets historia, säger riksantikvarien Inger Liliequist.

Exempel på projekt som beviljats pengar är en uppbyggnad av ett skogsbruksmuseum i Strömsberg, ett vävskedsmuseum i Markaryd, renovering av en järnvägsbro över Kroppaån och en dokumentation av bilfjäderfabriken i Rånäs.

(2004-06-10)