Turbinen och den gamla kraftverksbyggnaden på silotomten i Munka-Ljungby håller på att grävas ut. Byggnaden var i bättre skick än förväntat och nästa steg blir att bygga ett nytt minikraftverk på platsen där det gamla grävs upp. [HD]

https://www.hd.se/2006-03-24/det-gamla-kraftverket-i-oppen-dager